Modtagelse af affald

Fra 1. januar 2021 indføres der nye regler i affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at vi i Norrecco har ændret på processerne for modtagelse af bygge- og anlægsaffald.

Skal dit affald anmeldes?

Skal du af med affald fra renoverings- og vedligeholdelsesprojekter af bygninger eller anlæg, nedrivningsprojekter eller projekter, hvor der er mere end 1 ton affald, så skal du være opmærksom på, at du som bygherrer har ansvar for, at din valgte transportør medbringer seneste ajourførte anmeldes af affaldet. Denne skal nemlig fremvises til Norrecco, før vi kan modtage dit affald.

Du skal som bygherre selv sørge for korrekt anmeldelse af dit bygge- og anlægsaffald hos den kommune, hvor projektet udføres, men du kan altid kontakte Norrecco for råd og vejledning om hvorvidt dit affald skal anmeldes.

Det skal være enkelt at være kunde hos Norrecco

Det er vigtigt at alt affald er korrekt anmeldt for at sikre sporbarheden. Skulle det ske, at der kommer anmeldepligtigt bygge-og anlægsaffald fra dig, som ikke er anmeldt, så hjælper vi med at få det registreret korrekt.

Dit affald vil således ikke blive afvist, men processen kan opleves som mere omstændig for din transportør og dig. Uanset hvad, så sørger Norrecco til enhver tid for at sikre, at affald bliver registreret efter gældende regler.

Ved på forhånd at have registreret de oplysninger, vi skal bruge for at kunne modtage dit bygge- og anlægsaffald, kan vi nemlig sørge for, at modtagelsen af affald foregår så enkelt som muligt for dig og din transportør, fx ved at kunne tilbyde at fremsende køresedler for de anmeldte affaldsfraktioner, som du kan bruge ved ankomsten hos Norrecco.

Oversigt over udvalgte typer af bygge- og anlægsaffald

Nedenfor finder du de mest almindelige affaldstyper. Find dit affald, og se, hvad det må indeholde. Har du spørgsmål, så kontakt os gerne.

Fraktioner til genanvendelse

Flere affaldsfraktioner kan genanvendes. Det vil sige, at de kan råstoffer, som de består af, kan gå ind i produktionen af nye produkter. Et eksempel kan være, at man genanvender rent betonaffald til genbrugsbeton, der kan indgå i byggeriet som værdifuld ressource, der er med til at sikre en mere cirkulær industri. 

Fraktioner til sortering, genanvendelse, forbrænding eller deponering

At se affald som ressourcer er naturligt for os i Norrecco. Vi arbejder løbende med at sikre, at stadig mere af det, vi får indleveret kan komme tilbage i oparbejdet form til genanvendelse.

Som miljøvirksomhed er vi bevidste om, at vi spiller en nøglerolle, når affald skal oparbejdes, så det kan komme tilbage i vores samfund på den bedst mulige måde.

Dog starter den cirkulære tilgang før vi får mulighed for at arbejde med affaldet. Derfor er korrekt kildesortering og sporbarhed to vigtige brikker, for at hele værdikæden kan yde optimalt til at sikre mere bæredygtighed til gavn for både bundlinje og samfundet.

Modtagelse og håndtering af industrielle restprodukter

Hos Norrecco sætter vi en ære i at være med til at oparbejde affald til ressourcer, der kan indgå i vores samfund på ny. Vi udvikler egne metoder til oparbejdning og nyttiggørelse, og vi indgår i brede samarbejder med hele værdikæden.

Vi er også løbende med i forskningsprojekter, hvor vi kan være med til at bidrage med viden og erfaringer, der kan styrke den cirkulære økonomi, som er et klart mål for Norrecco.

Salgs- & leveringsbetingelser

Vi ønsker at levere den bedste service. Det kræver gode medarbejdere og moderne materiel, men også ordentlige salgs- og leveringsbetingelser. Dem finder du her.

Kundeportal

Er din virksomhed oprettet kunde med en konto hos os, så kan du med et kundelogin få hurtig adgang til aktuel vejeinformation.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.