Persondatapolitik for kunder, leverandører og samarbejdspartnere

I Reconor koncernen (Norrecco A/S – cvr 30518438 er et datterselskab i Reconor koncernen) tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Denne del af vores persondatapolitik er målrettet de kunder, leverandører og samarbejdspartnere, hvis personlige oplysninger, vi behandler i forbindelse med levering af vores services og ydelser. Denne persondatapolitik supplerer derfor vores generelle privatlivspolitik, som du kan læse her.

Du kan også kontakte Reconor koncernen vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til persondata@reconor.dk.

Typer af personoplysninger om vores kunder og hvor vi får dem fra

I forbindelse med kunde-, leverandør og samarbejdsforhold kan det enkelte selskab i Reconor koncernen indsamle følgende personoplysninger om vores kunde, leverandør, samarbejdspart eller dennes fysiske kontaktperson, eksempelvis medarbejder, hvis der er tale om en juridisk person:

Vi indsamler personoplysninger om fra personen eller kontaktpersonen selv eller via offentliggjorte personoplysninger på hjemmesider eller LinkedIn.

I forbindelse med administrationen af relationen kan vi også have brug for at indsamle og behandle supplerede personoplysninger i forbindelse med eksempelvis myndighedsbehandlinger. Kunden, leverandøren eller samarbejdsparten vil i så fald blive orienteret herom, medmindre kunden allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller kundens interesse i at blive orienteret herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign.

Typer af personoplysninger om vores kunder og hvor vi får dem fra

Vi behandler kun personoplysninger om relationen og en kontaktperson, i det omfang det er nødvendigt for relationen, herunder som dokumentation. De pågældende oplysninger er nødvendige for, at vi entydigt kan identificere kunden og kommunikere med relationen samt administrere relationen, herunder opfylde vores aftaler. Det er også nødvendigt i forhold til de retlige forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til dansk ret.

Personoplysninger vil blive delt med offentlige myndigheder i det omfang, at vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Vi sikrer os, at personoplysninger om kontaktpersonen er opdaterede ved passende intervaller at orientere os på LinkedIn om eventuelle stillingsskift. Hvis vi modtager direkte besked fra kontaktpersonen om, at denne stopper i jobbet, vil vi sørge for at opdatere vores registrerede kontaktpersoner. Den hidtidige kontaktperson vil derefter ikke behandles som kontaktperson, men oplysninger om den fratrådte kontaktperson vil stadig kunne behandles i overensstemmelse med princippet beskrevet først i dette afsnit.

Sletning

Vi opbevarer personoplysninger indtil, at ethvert krav i forbindelse med relationen er forældet, hvorefter de slettes. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysningerne ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedurer, og de vil blive slettet i overensstemmelse med fornyelse af backup.

Dataansvarlig

Dataansvarlig vil være det selskab, som der har indgået kunde-, leverandør- eller samarbejdsaftalen med.

Selskabet indgår som en del af Reconor koncernen, og i visse sammenhænge kan Reconor A/S bistå et koncernselskab med administration af relationen. I den forbindelse vil Reconor A/S være enten databehandler eller fælles dataansvarlig med det pågældende selskab for behandlingen af personoplysninger. Det fælles dataansvar eller databehandlerrelationen er reguleret i en koncern-ansvarsaftale.

Du skal rette henvendelse til det selskab, med hvem du har indgået aftale med eller skrive til: persondata@reconor.dk.

Rettigheder

Du har som kunde, leverandør eller samarbejdspart eller som kontaktperson en række rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af personoplysninger og ret til at få personoplysninger slettet. Rettighederne kan dog være begrænsede til bestemte situationer eller underlagt visse betingelser. For nærmere oplysning om de registreredes rettigheder, herunder anmodning om udøvelse heraf, kan vi henvise til den generelle persondatapolitik.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.