Viden

Norrecco har en central plads i arbejdet med at sikre, at den cirkulære tankegang kan realiseres i det danske samfund, som første led i oparbejdningen og genanvendelsen af meget af det affald, der i dag produceres. Vores arbejde gør hver dag en forskel, i det vi sikrer, at affald og overskudsjord bliver til nye ressourcer.

Men udover vores daglige indsats med håndtering, oparbejdning og genanvendelse af affald og overskudsjord på vores miljøpladser, så har vi også tæt samarbejde med hele værdikæden i byggeriet, ligesom vi er involveret i flere udviklingsprojekter, der skal være med til at sikre, at vi i Danmark bliver endnu bedre til at spare på vores sparsomme naturressourcer ved genbrug og genanvendelse.

For at du kan danne dig et overblik over, hvilken indsatsområder, som Norrecco arbejder på, har vi lavet denne sektion, hvor vi ønsker at dele vores erfaringer og viden.

Igangværende projekter

Her kan du læse mere om, hvad vi arbejder med. Har du gode ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at genbrug og genanvende affald eller blot et ønske om at høre mere om hvad vi laver, er du velkommen til at kontakte os.  

Høje-Taastrup Kommune nye rådhus bliver den første større offentlige bygning i Danmark, hvor der anvendes genbrugsbeton. Fundamentet til rådhuset bygges med genbrugsbeton fra nedrevne boligblokke i Taastrupgård. I Norrecco er vi stolte af være en del af dette projekt, som er med til at bane vejen for at bruge genbrugstilslag i ny beton. 

Læs mere ›

Vi har ambitionen om at være de første, der dokumenterer sporbarhed helt frem til den reelle genanvendelse. For det vil øge incitamentet til at oparbejde mere genbrugsgips. Og gips er jo bare én affaldsstrøm. Hvis vi lykkes med det her, så kan vi på sigt overføre modellen til andre affaldsstrømme.

Læs mere ›

Det centrale København kan slippe for en del tung lastbiltrafik, hvis halvdelen af jorden til Lynetteholm bliver udskibet fra Avedøre Holme. Norrecco har, i samarbejde med Vattenfall og Svitzer, sendt et fælles høringssvar, hvor vi foreslår en plan for, hvordan halvdelen af jorden i stedet kan blive sejlet til Lynetteholm.

Læs mere ›

I et samarbejde med Teknologisk Institut og en række industripartnerne har vi i Norrecco fået knap 2,4 mio. kr. fra MUDP til at udvikle teknologier til at oparbejde sten- og glasuld.

Læs mere ›

Omtale af Norrecco

Du kan finde flere omtaler i vores presserum

Presseklip

Kan genanvendes igen og igen: Stor succes med genbrug af gips

Presseklip

Udvikling af teknologi til sikker identifikation af asbestfri eternitplader

Presseklip

Cirkulær succes kræver bredt samarbejde

Den politiske dagsorden

Norrecco ønsker at være en del af løsningen på de miljø- og klimaudfordringer vores samfund står overfor. Derfor deltager vi aktivt i arbejdet med at sikre, at lovgivningen udformes, så den tager størst mulig hensyn til, at affaldshåndtering bliver et spørgsmål om ressourcehåndtering.
 
Det gør vi dels gennem en aktiv deltagelse i det politiske arbejde, der sker forud for lovgivningen, men også ved at tage aktiv del i og initiativ til samarbejder, der kan være med til at skabe nye bæredygtige løsninger.
 
Ønsker du at læse mere om den gældende lovgivning, finder du relevante links her og du kan læse mere indgående om vores arbejde for at sikre miljøet her. Vil du i dialog med os om muligheder for samarbejde, så kontakt os