Her finder du os

Med 11 miljøpladser fordelt over hele landet, så er vi aldrig langt fra dig. Herunder finder du adresser, kontaktoplysninger og åbningstider på vores modtageanlæg.

Har du spørgsmål til en specifik afdeling, så er du meget velkommen til at kontakte dem direkte. Vi giver gerne råd og vejledning forud for modtagelsen af bygge- og anlægsaffald og jord.

Er du interesseret i at vide mere om, hvad der sker efter, vi har modtaget dit jord eller affald, så læse mere om vores koncepter for afsætning af ressourcer.

Prøvestenen B-vej
B-vej 8, Prøvestenen
2300 København S

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 17.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 17.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Prøvestenen H-vej
H-vej 1, Prøvestenen
2300 København S

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 17.00
06.00 – 16.00
07.00 – 14.00
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 17.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
07.00 – 14.00
Helligdage:
Efter aftale

Nordhavn
Kattegatvej 35
2150 Nordhavn

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 17.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 17.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Lynge
Stensøvej 2
3540 Lynge

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 16.00
06.00 – 15.30
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 15.45
Fredag:
06.00 – 15.30
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Greve
Metalgangen 29
2690 Karlslunde

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 16.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 16.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Odense
P. L. Brandts Allé 5
5220 Odense SØ

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 17.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 17.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Aarhus
Oceanvej 4
8000 Aarhus C

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 17.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 17.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Kolding
Profilvej 26
6000 Kolding

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 16.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 16.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Agerskov
Geestruplund 2
6534 Agerskov

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 16.00
06.00 – 15.30
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 16.00
Fredag:
06.00 – 15.30
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Uge
Friisvej 11, Uge
6392 Bolderslev

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 16.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 16.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Hobro
Kløvermarksvej 6
9500 Hobro

Åbningstider:

Mandag – torsdag:
Fredag:
Lørdag – søndag:
Helligdage:

06.00 – 16.00
06.00 – 16.00
Efter aftale
Efter aftale

Mandag – torsdag:
06.00 – 16.00
Fredag:
06.00 – 16.00
Lørdag – søndag:
Efter aftale
Helligdage:
Efter aftale

Når du ankommer til Norrecco

Når du kommer til en af vores pladser med bygge- og anlægsaffald, så skal du melde din ankomst på vægten. Her skal du gøre opmærksom på, hvilken affaldstype du kommer med og fremvise anmeldelse, hvis affaldet kræver dette. Du får så en vejeseddel på det indleverede affald i vejeboden.

Du kan også få vejesedler tilsendt på e-mail eller hente dem i vores kundeportal.

Kort om vores arbejde på modtageanlæggene

Vi modtager, behandler og afsætter genanvendelige fraktioner fra bygge- og anlægsprojekter og kommunale ordninger på vores modtageanlæg. Efterfølgende sælger vi mest muligt videre til nyttiggørelse, fx til anlægsprojekter, genanvendelse eller forbrænding.

Skulle der være et restprodukt, som det ikke er muligt at oparbejde eller genanvende med den nuværende teknologi, så sørger vi for at det sendes sikkert til deponering. Vi arbejder dog aktivt på at minimere denne del, ikke mindst i vores løbende arbejde med bæredygtige rammevilkår for affaldshåndtering.

For at sikre vores omgivelser, så er vores anlæg bygget op af spunsvægge og belagt med 20 cm fiberarmeret beton, samt sandfang og olieudskillere. Det er gjort for at sikre mod, at vi skulle komme til at påvirke miljøet omkring os negativt.

Fra spildevand til rent materiel

Vi sørger løbende for at nye miljørigtige løsninger implementeres på vores pladser. Det betyder, at vi bl.a. har etableret interne vandbehandlingsanlæg på vores to nyeste pladser i henholdsvis Odense og Aarhus.

Det betyder, at vi her kan opsamle alt overfladevand fra de områder, hvor vi håndterer affald, og så sørge for at rense det til en kvalitet, der er renere end regnvand. Herefter bliver vandet renset for kalk og anvendes så til vask og vedligeholdelse af vores materiel.

Tilkørselsforhold til Prøvestenen B-vej

Norrecco A/S har 2 modtageanlæg, der er placeret på de dele af Prøvestenen, hvor der er adgangskontrol.

Norrecco B-Vej: Kør frem til portene og tryk “Norrecco” på displayet, du vil hermed komme i kontakt med Norrecco A/S, som vil åbne porten. Ved ankomst på B-Vej ca. 200 meter fremme finder du det ene af Norrecco A/S’s behandlingsanlæg samt vores hovedkontor.

Norrecco H-Vej: Kør frem til porten og tryk “Norrecco” på displayet, du vil hermed komme i kontakt med Norrecco A/S, som vil åbne porten. Ca. 800 meter fremme på venstre hånd finder du Norrecco A/S’s andet behandlingsanlæg.

Ved kontinuerlig levering til modtageanlæggene, udleveres et elektronisk adgangskort til portanlægget.

Såfremt du oplever vanskeligheder ved indgang til Prøvestenen, så ring til os.

Tilkørselsforhold til Prøvestenen H-vej

Norrecco A/S har 2 modtageanlæg, der er placeret på den del af Prøvestenen, hvor der er adgangskontrol.

Kør frem til porten, og tryk “Norrecco” på displayet, du vil hermed komme i kontakt med Norrecco A/S, som vil åbne porten. Ca. 500 meter fremme på venstre hånd finder du Norrecco A/S’s behandlingsanlæg for let affald. Yderligere 500 meter fremme er vort behandlingsanlæg for jord og brokker. Ved kontinuerlig levering til modtageanlæggene, udleveres et elektronisk adgangskort til portanlægget. Såfremt du oplever vanskeligheder ved indgang til Prøvestenen, så ring til os.

Agerskov

Norrecco Agerskov A/S over 20.000 m2 lagerkapacitet under tag og 40.000 m2 befæstet udendørs areal, hvilket gør det muligt at modtage alle former for forurenet jord til enten genanvendelse eller slut deponering.

Komposteringsanlægget har en kapacitet på 40.000 tons om året. Det afsættes til landbruget som et alternativ til dyrt fremstillet kunstgødning. Derved opnås to gode ting, da landbrugets økonomi belastes mindre, og miljøet spares for fremstilling af kunstgødning.

Agerskov har stor erfaring i håndtering af spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg, både til kompostering og udbringning direkte på landbrugsjord. Vi kan håndtere hele forløbet – lige fra afhentning til oplagring og udbringning samt søgning af div. tilladelser fra myndigheder.

Agerskov har endvidere miljøtilladelser til opbevaring af fraktioner, der er belastet med tungmetaller, olie mm. i kortere eller længere perioder, og derved kan vi tilbyde vores kunder en totalløsning på deres affaldsproblemer.

Uge

Vores modtageanlæg i Uge råder over et 9 hektar stort område, hvor der i samarbejde med det tidligere Sønderjyllands Amt etableres en skibakke med friluftsteater. Anlægsprojektet kan modtage ca. 2,5 millioner lettere forurenet jord, i 2013 blev der etableret en stor betonplads, hvor der kan modtages jord til kartering med efterfølgende biologisk rensning. Anlægget er meget CO2 venligt, da al jord, der køres ind, ikke skal fraflyttes anlægget igen, men bliver nyttiggjort i anlægsprojektet.

Havnesediment: Uge

Der kan modtages havnesediment op til KL III både i Agerskov og Uge. Havneslammet vil efter endt afvanding og biologisk rensning blive nyttiggjort i anlægsprojektet i Uge.

Boreslam: Uge

Mijodan Uge ApS har tilladelse til modtagelse og slutanbringelse af boreslam i Uge. Boreslam indeholdende Baryt må modtages og afvandes, og efter endt afvanding køres det til deponi.

Status som R5 anlæg: Uge

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.