Miljø og arbejdsmiljø

Hos Norrecco arbejder vi ud fra et fælles værdisæt, hvor miljø og arbejdsmiljø har vores højeste prioritet.

Men værdier er først noget værd, når de bliver realiseret. Derfor har vi indført et miljøledelsessystem, der er med til at sørge for, at vi alle, er bevidst om vores egen rolle i forhold til at skabe det gode og sikre arbejdsmiljø og om, hvordan vi hver især, uanset jobfunktion, bidrager mest muligt til at levere bæredygtige løsninger i hverdagen.

Systemet indeholder også sikring af, at vi alle bidrager til at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Miljø

Norrecco arbejder ambitiøst med at sikre bedre og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling i byggeriet, og som modtageanlæg har vi et stort ansvar for en bæredygtig håndtering af bygge- og anlægsaffaldet, når vi håndterer det og gør det klar til genanvendelse eller oparbejdelse.

Miljøledelsessystem

Vores miljøledelsessystem er ISO 14001-certificeret, det er med til at sikre, at det ikke er den nemme løsning, der vælges i hverdagen, men den rigtige løsning. Det gør det enkelt for os at navigere korrekt og løse vores opgaver ordentligt og ikke mindst ensartet, uanset hvor i landet du samarbejder med os.

Udover vores eget miljøledelsessystem, så arbejder vi efter følgende bekendtgørelser:

Lov/Bekendtgørelse Link til retsinformation
Bekendtgørelsen om affald:
Restproduktbekendtgørelsen:
Bekendtgørelsen om miljøbeskyttelse:
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation
i forbindelse med flytning af jord:

Miljøregistrering

Hos Norrecco bliver alt affald registreret og rapporteret til myndighederne, som gældende love og bekendtgørelser foreskriver dette skal gøres.

Dokumenteret farligt affald

Modtagelse af dokumenteret farligt affald, der fx indeholder PCB, blyholdigt træ, trykimprægneret træ og lignende kan ske på Prøvestenen, H-vej i overdækkede spunsceller. Bemærk, vi modtager kun farligt affald mod forudgående aftale. Kontakt os for aftale.

Affaldsregister

Norrecco A/S er registreret som indsamler med forbehandling.
Derudover er Prøvestenen, H-Vej 1 registeret som Genanvendelsesanlæg (R5) for, asfalt, beton, tegl, jord og sten.

Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer om miljø

Vi har fokus på at bevare ressourceværdien i materialerne, så f.eks. gipsaffald kan blive til nye gipsplader. Det er en forudsætning for vores arbejde, at der er styr på udsortering af uønskede og miljøskadelige stoffer og materialer. Vi kontrollerer derfor løbende kvaliteten af vores genbrugsprodukter.

Det ansvar tager vi meget alvorligt, og vi er bevidste om, at vi kun til fulde kan løfte i samarbejde med værdikæden i byggeriet.

Vi tager os også gerne tid til at forklare, hvordan man sørger for korrekt sortering af affald, men også hvorfor det er vigtigt. Og så vil vi meget gerne være en aktiv stemme, når vi som samfund ser på værdien og mulighederne i cirkulær økonomi.

Arbejdsmiljø

Hos Norrecco gør medarbejderne en forskel for vores allesammens miljø. Det betyder, at de også fortjener et ordentligt arbejdsmiljø. Derfor arbejder vi for at minimere arbejdsskader og vi har altid en løbende dialog om udfordringer og udviklingsmuligheder med den enkelte, så vi som organisation kan sikre, at trivsel både fysisk og psykisk.

Som virksomhed tror vi på, at glade og tilfredse medarbejdere med en lang anciennitet er med til at kunne gøre os mere attraktive for vores kunder, da de kan bidrage med både godt menneskeligt overskud og faglig dybde, som kun opnås med erfaring.

Og selvom vi arbejder med modtagelse og behandling af affald så holdes produktionsudstyr, pladser, lokaler m.m. altid pæne og rene.

Norreccos miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Hvad betyder det for dig som kunde? Det betyder, at vi forpligter os på, at leve op til disse punkter i vores miljø- og arbejdsmiljøpolitik, så du kan være tryg ved at jord og affald fra din virksomhed behandles korrekt af Norrecco:

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.