PVC

På Norreccos modtageanlæg tager vi imod uforurenet PVC. Her skal du være opmærksom på at PVC, der har været brugt som beholdere af farlige eller sundhedsskadelige produkter, skal håndteres som sådanne.

Hårdt PVC sorteres fra og genanvendes i produktionen af nye materialer. Det er i dag ikke muligt at genanvende blødt PVC, hvorfor det kommer på deponi.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere rent PVC hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
PVC
Beskrivelse:
Hårdt og blødt PVC som eksempelvis :
• Drænrør
• Kloakrør
• Kabelbakker
• Tagrender
• Nedløbsrør
• Kofangere
• Presenninger
• Gulvbelægninger med PVC
Må ikke indeholde:
PVC-beholder anvendt til farlige eller sundhedsskadelige produkter
Andet bygningsaffald
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19220
EAK-kode:
170203

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.