Pudsaffald

Pudsaffald er rent puds eventuelt med indhold af strå og indskudsler fra renovering og nedrivning af ældre bygningsmasse. Det er væsentligt at være opmærksom på ikke at blande jord og andet brændbart affald med pudsaffaldet.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere vinduer med rammer hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Pudsaffald
Beskrivelse:
Rent puds med eventuelt indhold af strå, hønsenet og indskudsler.
Fremkommer oftest ved renovering af ældre bygninger med pudslofter.
Må ikke indeholde:
Jord
Andet brændbart affald
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19180
EAK-kode:
170904