Stort brændbart (forurenet)

Korrekt håndtering af forurenet affald er vigtigt. Derfor stilles der også særlig krav til denne type affald. Vi rådgiver og vejleder gerne forud for modtagelse af forurenet og brændbart bygningsaffald fra dig, så du kan sørge for at have anmeldelser og dokumentation for sporbarhed i orden.

Vi modtager brændbart og forurenet bygningsaffald på vores modtageanlæg på Prøvestenen. Du skal dog være opmærksom på, at vi kun modtager det mod forudgående aftale, og at der er krav om køreseddel.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere brændbart bygningsaffald, der er forurenet hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Stort brændbart forurenet
Beskrivelse:
Alle former for forurenet brændbart bygningsaffald, som er egnet til neddeling og forbrænding.

Denne fraktion må indeholde forurening med maksimalt nedenstående grænseværdier:

• PCB op til 50 ppm (eksempelvis vinduer uden glas)
• Blymalet træ med indhold op til 2500 ppm
• Indhold af kviksølv op til 1000 ppm
• Zink indhold op til 2500 ppm
• PAH med op til 1000 ppm
Må ikke indeholde:
Affaldet med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier.
Modtages:
Prøvestenen - B-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19330
Info:

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.