Vinduer med rammer (uforurenet)

Vi modtager og sorterer vinduer med rammer, der ikke er forurenet hos Norrecco. Vi sørger for at sortere dem, så de forskellige materialer i videst mulig omfang kan genanvendes og genbruges.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere vinduer med rammer hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Vinduer med rammer (uforurenet)
Beskrivelse:
Vinduer med træ rammer.
Vinduer med- eller uden glas.
Vinduer med rammer screenet for forurening, eksempelvis PCB eller tungmetaller.
Må ikke indeholde:
Andet bygningsaffald
Modtages:
Prøvestenen K-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19001
EAK-kode:
170202