Fejeaffald

Norrecco modtager efter aftale fejeaffald, dvs. sand, der er fejet op fra veje og pladser. 

Herefter bliver fejesandet analyseret i henhold til jordforureningsloven. Hvis fejesandet er forurenet, så bliver det lagt ud i miler til biologisk rensning.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere fejeaffald  hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Fejeaffald
Må indeholde:
Opfej fra veje og pladser
Må ikke indeholde:
Kanyler
Organisk affald
Græstørv
Beton
Jern
Asfalt
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
24800 - 24801
EAK-kode:
20 03 03

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.