Asfalt/beton

Denne fraktion dækker asfalt- og betonbrokker, der både kan være armerede og uarmerede. Den må ikke indeholde hverken glaserede teglsten eller jord. Hvis muligt vil der ske en frasortering af enten store betonblokke eller asfaltflager med henblik på genanvendelse.

Indholdet i denne fraktion kan vi i Norrecco bringe tilbage i anlægsprojekter i form af genbrugsstabil som alternativ til nyudvundet grus- og gravemateriel.

Skriv til os eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere om aflevering af asfalt hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Rene armerede/uarmerede
asfalt-/betonbrokker
Beskrivelse:
Rene opbrudte asfaltbrokker, med betonbrokker, uarmerede eller armerede.
Må ikke indeholde:
Mursten/tegl
Jord
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
18320 – 18380
EAK-kode:
170302
Info:
Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end
50 x 50 cm og om det er med eller uden armering.