Jern og metal

Jern og metal, der indleveres til Norrecco, bliver sorteret og afsat til genanvendelse i nye jern- og metalprodukter.

Der er en ressourcemæssig gevinst ved at sortere og genanvende jern og metal, da det kan minimere behovet for at udvinde nye råmaterialer. 

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere jern til genanvendelse hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Jern og metal
Må indeholde:
Jern- og metaldele
Kabler, ledninger
Tømte jerntromler
Radiatorer og kedler (aftappede)
Rør
Cykler
Støbejern
Div. rene metalfraktioner
Må ikke indeholde:
Elektronikaffald
Kølemøbler med CFC
Kabler med olie eller tjære
Ubehandlede skrotbiler
Transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer
Springmadrasser
Isoleringsmaterialer
Gas- og trykflasker
Eksplosionsfarlige materialer
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19100
EAK-kode:
170407
Sorteringsvejledning:

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.