Asfalt, beton og tegl

Norrecco modtager asfalt, beton og uglaserede tegl.

Når vi modtager asfalt, beton, uglaserede tegl og mursten hos Norrecco, så sørger vi for at sortere det, så mest muligt kan genanvendes. Derfor er der følgende krav til fraktionen:

Affaldsguide
Varenavn:
Asfalt, beton og tegl
Må indeholde:
Kildesorteret asfalt- og uforurenede betonbrokker med eller uden armering
Stabilgrus
Kildesorteret uglaserede tegl og mursten
Mindre mængde gasbeton
Må ikke indeholde:
Glaserede teglsten
Jord
Tegl med sod eller tjære rester
Tegl med rester af skum eller lignende
Alt andet affald
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
18400
EAK-kode:
170302
Info:
Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end
50 x 50 cm og om de er armerede/uarmerede.

Asfaltaffald fra opbrydning af veje kan knuses og blive til ny asfalt. Beton kan vi sørge for bliver til genbrugsbeton, så udvending af jomfruelige materialer undgås, ligesom betonaffald i knust form kan anvendes som alternativ til nyudvundet grus- og gravemateriale. Hos Norrecco har vi desuden fundet en særlig måde at genanvende mursten og tegl på. Vi har udviklet et specialprodukt, taghavemuld.

Skriv til os eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere om aflevering af asfalt hos Norrecco.