Trykimprægneret træ

Vi modtager hos Norrecco også trykimprægneret træ og vakuumimprægneret træ. Vi sørger for at sorterer metaldele fra. Her skal du dog være opmærksom på, at træet ikke må blandes med andet bygningsaffald, samt gamle jernbanesveller og andet kreosotbehandlet træ, da træ, der er behandlet med kreosot, skal behandles som farligt affald, jf. Miljøstyrelsen.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere trykimprægneret træ hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Trykimprægneret træ
Beskrivelse:
Trykimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag
Vakuumimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag.
Typiske emner: ledningsmaster, udendørs træ såsom hegnspæle, havemøbler, altanbrædder etc.
Må ikke indeholde:
Andet bygningsaffald
Jernbanesveller og andet creosot behandlet træ
Modtages:
Prøvestenen K-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19200
EAK-kode:
170204