Trykimprægneret træ

Vi modtager hos Norrecco også trykimprægneret træ og vakuumimprægneret træ. Vi sørger for at sorterer metaldele fra. Her skal du dog være opmærksom på, at træet ikke må blandes med andet bygningsaffald, samt gamle jernbanesveller og andet kreosotbehandlet træ, da træ, der er behandlet med kreosot, skal behandles som farligt affald, jf. Miljøstyrelsen.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere trykimprægneret træ hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Trykimprægneret træ
Må indeholde:
Trygimprægneret træ - grønligt skær
Vakuum-imprægneret træ
Malet imprægneret træ
Må ikke indeholde:
Træ til genanvendelse
Jernbanesveller
Andet creosot-behandlet træ
Andet bygningsaffald
Alt andet affald (plast, pap, glas, jord, sten mv)
Modtages:
Prøvestenen B-vej
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19200
EAK-kode:
170204
Sorteringsvejledning:

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.