Cirkulær økonomi

Reconor Gruppen sætter ESG yderligere på selskabets dagsorden med ny selvstændig organisation

Gennem Norrecco og City Containers forretningsområder tegner Reconor Gruppen sig i dag samlet for en væsentlig del af branchens bidrag til den cirkulære økonomi. Ambitionerne vokser dog med gruppens vækst.

Det er sket gennem fokus på at levere løsninger, der gør det muligt for borgere, kommuner og virksomheder at leve op til den miljøpolitiske dagsorden om bæredygtig genanvendelse med fuld sporbarhed, hvor hovedfokus er bygge- og anlægsaffald.

Vi har derfor besluttet at opbygge en ESG-organisation. En organisation, der skal sikre, at vi fokuserer på det der er vigtigt, at vi synliggør vores resultater og sikrer strategisk retning i forhold til udviklingen af nye forretningsmodeller, hvor bæredygtighed og god selskabsledelse skal være bærende elementer, på tværs af gruppens selskaber.

Vækst i Reconor Gruppen skaber nye muligheder for mere bæredygtig virksomhedsdrift og -ledelse

Reconor Gruppen er i vækst. Senest gennem opkøbet af Sten & Grus Prøvestenen. Dette opkøb har været med til at styrke Norreccos position i Københavnsområdet, og med 200.000 m2 på Prøvestenen åbner dette for nye satsninger indenfor bæredygtig genanvendelse af bygge- og anlægsaffald i produktionen af byggematerialer. 

Men vækst forpligter. Når man er en af branchens ledende aktører, så kræver det også, at man påtager sig et ekstra ansvar i forhold til den videre forretningsudvikling, herunder at sikre et strategisk fokus på kortlægning og en målbar udvikling af gruppens aktiviteter.

En ny ESG-organisation 

I spidsen for den ESG-rejse, som Reconor Gruppen sammen skal ud på, har vi indsat Peter Basland som direktør. Peter bliver en del af ledelsesgruppen i Reconor for netop at forankre og tydeliggøre vigtigheden. Det betyder samtidig, at han trækker sig fra rollen som regionsdirektør i Norrecco for at kunne arbejde fokuseret på at opbygge den nye ESG-organisation.

“Jeg er glad for, at vi har fået dette strategiske initiativ på plads, og jeg ser frem til at følge hele Reconor Gruppen på den fortsatte bæredygtighedsrejse”, siger Henrik Nordenlund, CEO i Reconor gruppen.

Forretningsudvikling og cirkulære løsninger vil fortsat via Norrecco være i øjenhøjde

“Forretningsudvikling og bæredygtighed vil fortsat være dybt forankret i forretningsenheden Norrecco – det er netop dette, som har skabt vort nye DNA, og som vi kendt og respekteret for,” siger Karsten Ludvigsen, CEO i Norrecco.

“Gennem de sidste fire år har compliance, code of conduct og vores arbejde med at byde proaktivt ind på den miljøpolitiske dagsorden været centralt for os i Norrecco, og vi kan i dag se resultaterne af det arbejde gennem samarbejdsrelationer, kundetilfredshed og en række konkrete udviklingsprojekter. Og med den nye organisation til at støtte os, så ser jeg frem til, at vi kan lægge endnu mere i den indsats,” slutter Karsten Ludvigsen.

Hvad er ESG?

ESG er et globalt ledelsesværktøj. ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Gennem ESG-årsafrapporteringer, skal vores arbejde med ESG give medarbejdere, ejere, kunder, myndigheder og det omliggende samfund mulighed for at få indsigt i Reconor Gruppens bæredygtighedsstrategi samt udvikling og resultater på området.

Derfor har Reconor gruppen valgt at arbejde aktivt med ESG i forhold til selskabets strategiske udvikling. Det kommer til at give nogle klare fordele for Norreccos og City Containers kunder:

  • Miljøforhold vil blive endnu mere transparente, idet der kommer yderligere fokus på ressourceforbrug og emissioner samt koncernens samlede carbon footprint
  • Sociale forhold vil fortsat være et strategisk indsatsområde. Med en samlet ESG-organisation vil man sikre, at arbejdsmiljø og organisationens interaktion med omverdenen indtænkes – også i forhold til andre interne samt eksterne interessenter
  • God selskabsledelse – koncernens forretningsetik og gennemsigtighed i kunde- og leverandørforhold

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.