Vordingbord havn_4

Modtagekrav og projektpriser for Vordingborg jordmodtagelse

Etape 4 af havneudvidelsen i Vordingborg er nu så langt, at der kan påbegyndes løbende modtagelse af overskudsjord og materialer, som bliver nyttiggjort som en del af selve havneopfyldningen. Der skal i alt anvendes ca. 2,1 mio. ton opfyldningsmaterialer.

Anlægsarbejdet forestås af M. J. Eriksson, som har bedt Norrecco om at forestå koordinering af jord- og materialemodtagelse. De generelle modtagekrav med tilhørende prisliste fremgår af tabellen, men vi vil anbefale, at der rettes henvendelse til Norrecco for at afklare specifikke modtagekrav samt projektpriser.

Modtagepris for overskudsjord (kl 2-3)

  • 160,- kr./ton – der henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.
  • Jorden skal prøvetages og analyseres efter gældende regler og analyserne skal overholde kriterierne i tabel 1 under hensyntagen til nedenstående punkt a) og b).  


Modtagekriterier for affaldsfraktioner til indbygning  

Følgende gælder for alle affaldsfraktioner:
a) Affaldsfraktionerne skal analyseres for parametre svarende til historikken for arealet, hvor det stammer fra, dvs. for de parametre som affaldsfraktionerne potentielt kan være forurenet med.
b) Hvis affaldsfraktionerne er eller kan være forurenet med andre stoffer, end dem der fremgår af tabel 1 skal modtagelsen godkendes konkret af Vordingborg Kommune.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte projektdirektør Peter Arevad på par@norrecco.dk

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.