Norrecco B-vej

Fra ekspropriation til ekspansion på Prøvestenen

I september 2021 blev Norrecco eksproprieret fra K-vej og dele af H-vej på Prøvestenen i København.

Det skete som en konsekvens af den kommende etablering af Lynetteholmen. Men det har ikke betydet, at virksomhedens aktiviteter er afviklet i området. Tvært imod. Norrecco har i dag hele 200.000 m2, og der arbejdes intenst for at indhente de nødvendige tilladelser til at indrette og tage alle kvadratmeter i brug til gavn for både kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere samt den miljøpolitiske dagsorden om bæredygtig jord og affaldshåndtering.

Det hele blev skudt i gang af en ekspropriation for Norrecco. Pladsen på K-vej og ca. 30% af arealet på H-vej skulle ryddes og reetableres på 2 måneder, så der blev plads til den planlagte adgangsvej til det store anlægsprojekt Lynetteholmen. Ansvarlig for den opgave er Driftschef Christian Larsen.

”Den opgave har han løst til UG og slange. Der var ikke mange, der troede det var muligt at nå i mål på kun to måneder samtidig med, at vi har skulle opretholde modtagelse og produktion”, indleder administrerende direktør Karsten Ludvigsen og fortsætter: ”På besigtigelse i januar 2022 er området på K-vej afleveret tilbage til By & Havn, uden anmærkninger.”

Desværre ikke uden udfordringer for kunderne

Det er ikke nogen hemmelighed, at flytningen har givet udfordringer for Norreccos kunder og samarbejdspartnere. Timingen var ikke optimal med tanke på, at ekspropriationen betød en reduktion af behandlingsarealerne med ca. 40.000 m2, og dette før integration af Sten & Grus Prøvestenen, som blev købt i maj 2021, var gennemført. Men positivt har det været, at Norrecco har indgået lejeaftale på yderligere ca. 50.000 m2. Disse arealer mangler fortsat de nødvendige tilladelser, og så skal behandlingsarealerne etableres. Situationen har helt naturligt medført nogle gener. Ikke mindst i form af midlertidige løsninger. Men de er heldigvis kun midlertidige.

”Vi ved, at udvidelse og flytning af aktiviteterne medfører nogen gener for vores kunder og samarbejdspartnere, der har deres gang hos os. Men vi er sikre på, at det vil blive langt bedre at være kunde her på den lidt længere bane,” fortæller Kim Gosvig Hansen, der er administrationschef hos Norrecco.

”Lige nu har vi et midlertidigt område for modtagelse af affald. Men allerede i løbet af de næste måneder arbejder vi på at udvide og færdiggøre nye modtagelsesområder for affald med de opdaterede og tidssvarende tekniske systemer for registrering og beskrivelser for de affaldsfraktioner, der skal videre i det cirkulære system. Vi opgraderer også på alle registrerings-systemerne, herunder indvejning,” uddyber han, og påpeger, at det der holder udviklingen lidt i snor i øjeblikket, er indhentningen af de nødvendige tilladelser.

En fremtidssikret plads med gode kundefaciliteter i sigte

Norreccos tidligere grund på K-vej er i dag ryddet for bygninger og udstyr, og pladsen på H-vej er reduceret med næsten 30%. Aktiviteterne fra K-vej og administrationen er nu samlet på B-vej, hvor man har udvidet og moderniseret de eksisterende faciliteter, som fulgte med opkøbet af Sten & Grus.

”Vi er i fuld gang med at udbygge og modernisere kontorfaciliteterne, kantinen og mødelokalerne samt vejeregistreringsområde. Det forventer vi står færdigt i løbet af foråret. Og før vi går på sommerferie, har vi forhåbentlig etableret endnu en vægt, så vi kan løse det aktuelle flaskehalsproblem med ind- og udvejning.”

Udover den bedre oplevelse som kunde, det vil være at besøge Norrecco på B-vej med de kommende kundefaciliteter og permanente løsninger, der vil afvikle flaskehalse ved fx indvejning, så betyder udvidelsen også, at Norrecco bliver klædt på til at kunne efterleve den nye affaldsbekendtgørelse.

”Med de ekstra kvadratmeter får vi mulighed for i højre grad at kunne fokusere på nuværende genanvendelseskoncepter samt videreudvikling af disse”, forklarer administrationschefen. Altså bliver pladsen også udgangspunkt for en reel fremtidssikring af arbejdet med nye miljøløsninger.

Som afslutning, påpeger Kim Gosvig Hansen, teamets store betydning for den udvikling, man gennemgår på Prøvestenen,

”Hele Norreccos team på Prøvestenen har ydet en kæmpe indsats. Og med driftschef Christian Larsen i spidsen, er vi meget stolte af resultatet, og vi glæder os til den videre udvikling på Prøvestenen.”

K-vej, som nu er afleveret tilbage til By & Havn

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.