david-emrich-J7fhttX5wHM-unsplash

Derfor er ESG et strategisk tilvalg i Norrecco

Det handler helt grundlæggende om at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling af virksomheden, når Reconor Gruppen vælger at arbejde aktivt med ESG på tværs af gruppens selskaber herunder Norrecco, forklarer Peter Basland.

Peter Basland er ansvarlig for opbygningen af den nye ESG-organisation, og spørger man ham, hvorfor ESG er et strategisk aktiv i forhold til at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i en miljøkoncern som Reconor Gruppen svarer han prompte,

”Som miljøkoncern har vi både interesse i og ansvar for, at gå forrest i forhold til at sikre bæredygtige miljøløsninger for vores kunder og for samfundet som helhed – for at sikre at vi i dag og i årene, der kommer kan vedblive at udvikle os, og derved fastholde vores førende position i branchen, er vi nød til at investere i vores medarbejdere, vores organisation og vores ledelsesværktøjer, for systematisk at kunne udvikle nye bæredygtige forretningstiltag og samtidig have så meget fokus på målbare data, at vi i vores årlige ESG rapportering kan tegne et meget nuanceret, veldokumenteret og åbent billede af en miljøvirksomhed der kontinuerligt udvikler sig til gavn for alle koncernens interessenter”.

Hvad er ESG? 

ESG står for ”Environment, Social og Governance” og tegner, på dansk, et billede af en virksomhed ud fra miljø/klima og sociale/samfundsmæssige påvirkninger samt betragtninger om god selskabsledelse. Det omtales også ofte som bæredygtighed De data, der indgår i en virksomheds årlige ESG-rapport er ikke finansielle data, til trods for, at det er data, der fortæller noget om virksomhedens evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder.

Og hvordan er det forskellig fra CSR?

CSR står for ”Corporate Social Responsibility” og tegner primært et billede af virksomhedens samfundsmæssige ansvar i forhold til en række nære interessenter.

ESG og CSR har meget til fælles – forskellen kan, noget karikeret, udtrykkes ved at ESG er rettet mod at give omverdenen indsigt i virksomhedens bæredygtige potentiale og kontinuerlige udvikling, mens CSR er mere fokuseret på virksomhedens nære interessenter og interne processer, forklarer Peter Basland.

Sådan kommer vi til at arbejde med ESG i Norrecco

Peter Basland ser tre niveauer, hvorpå ESG-indsatsen skal integreres i koncernens selskaber:

  • Operationelt – ESG-organisationen skal være med til at understøtte, vedligeholde og sikre retning i forhold til løbende optimering af eksisterende forretningsmodeller, blandt andet gennem øget fokus på dataopsamling og aktivt brug af kvalitets- og miljøledelsessystemer
  • Strategisk – ESG-organisation skal være med til at sikre, at bæredygtighed og målbare forbedringer er grundlæggende værdier, der driver udviklingen af nye forretningsmodeller og nye samarbejdsrelationer
  • Kommunikativt – ESG-organisationen skal være med til at sikre at vi kommunikerer baseret på fakta, i relation til den bæredygtighedsrejse som vi allerede har været undervejs på igennem mange år. 


”Det er et strategisk valg, at vi skaber denne nye organisation i koncernen. Vi er en af Danmarks førende og mest miljøbevidste behandlere af jord og bygge-og anlægsaffald – vi har vi en forpligtigelse til at udvikle os som organisation for derved skabe de bedst mulige rammer for hele tide at blive bedre til at optimere vores drift og udvikle nye bæredygtige løsninger for vores kunder, så vi bruger mindre ressourcer, når vi genanvender flere ressourcer” slutter Peter Basland.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.