Modtagelse af affald_topbillede

Vi modtager nu PCB forurenet beton

Vi er glade for at kunne meddele, at vi nu har muligheden for at modtage beton med PCB forurening op til 50ppm, samt tungmetalforurenet op til farlighedskriteriet.

Det er en forudsætning, at ”Beton (PCB forurenet)” anvises af kommunen med EAK-kode: 17 01 07 til vores modtageanlæg på Prøvestenen.

Listeprisen, samt yderligere beskrivelse fremgår af vores prisliste.

19125: Beton (PCB forurenet), kr. 1.095,00 pr. ton.

I forhold til prisaftale/kundeaftale vil prisen være + kr. 300,00 højere end prisen på 19120: Keramik og lettere forurenet brokker, hvor der må være PCB op til 2 ppm.

Såfremt at ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på info@norrecco.dk eller 70252532.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.