Åbning Z Vej

Velkommen til Åbningsdag for Norreccos nye behandlingsplads på Z-Vej

I Norrecco er vi utrolig glade for, at vi er blevet en del af dette innovative partnerskab, der udover os består af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Denne partnerskabsaftale er en ny måde at samarbejde på – både for os og for de involverede kommuner.

Det støtter Merete Kristoffersen, der er enhedschef i Teknologi, Udvikling og Ressourcer i Københavns Kommune op om,

”Vi er i Københavns Kommune rigtig glade for at have indgået en partneraftale, som går ud på at få sorteret minimum 30% af storskraldet til genanvendelse.”

Et forpligtende partnerskab gavner genanvendelsen

Udgangspunktet for det nye partnerskab, er dette højteknologisk sorteringsanlæg, der er opført på Norrecco miljøplads på Prøvestenen i København. Her bliver det i første omgang muligt at øge genanvendelsen af metal og træ, der frasorteres storskraldet automatisk på anlægget.

”Storskraldet er en meget blandet fraktion som består af mange sammensatte materialer. Materialerne kan efter en neddeling sorteres på et højteknologiske sorteringsanlæg, som nu skal tages i brug. Som en del af partneraftalen skal vi i samarbejde også lave udviklingsprojekter for at få specifikke dele af affaldet genanvendt eller genbrugt,” forklarer Merete Kristoffersen og suppleres af Karsten Ludvigsen,

”Foruden et fysisk sorteringsanlæg, er partnerskabet organiseret, så vi sikrer et tæt, løbende samarbejde. Med et fælles mål om at øge genanvendelsen af storskraldet fra kommunernes borgere gennem en partnerskabsorganisation, der skal eksistere i hele partnerskabets løbetid. Det gør os i stand til handle her og nu for miljøet, men også for at vi i partnerskabet kan holde fokus på fortsat udvikling af nye løsninger over hele partnerskabets løbetid.”

Fælles om fremtidens ressourcehåndtering

Partnerskabet giver desuden de fire kommuner en unik mulighed for at være med til at drive den teknologiske udvikling og derigennem at sætte retningen for automatisk affaldssortering ved at samarbejde med Norrecco som privat aktør.

”Når vi organiserer os på denne måde, bliver det muligt for os at skabe løsninger, der er fremtidssikre og udviklingsorienterede, i et offentligt-private samarbejde. Noget der ikke tidligere er set på ressourceområdet. Mulighederne ved at styrke kædesamarbejdet gennem øget vidensdeling, betyder, at man kan arbejde mere fleksibelt og transparent sammen, så vi kan samskabe på en ny og mere langsigtet måde. Det er afgørende, når der skal udvikles løsninger, til fremtidens ressourcehåndtering,” slutter Karsten Ludvigsen.

Partnerskabsaftalens mål, kort fortalt:

  • Partnerskabet vil øge genanvendelse gennem dette højteknologisk anlæg hos Norrecco og sikre et tæt samarbejde mellem kommunerne og Norrecco som affaldsbehandler, der understøttes af en ny organisation, som muliggør løbende opfølgning og vidensdeling.
  • Partnerskabet vil øge dokumentationen og derigennem gennemsigtigheden gennem indsigt i affaldets sammensætning og afsætning, som vil give mulighed for at identificere nye potentialer og dokumentere udviklingen i partneraftalens løbetid.
  • Partnerskabet vil forene partnernes fælles interesser og målsætninger om øget genanvendelse samt sikre fleksibilitet i samarbejdet.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.