Milø_1

Samarbejdsaftale med By & Havn om støjreduktion i Nordhavn

For at skabe de bedste forudsætninger for udviklingen af Nordhavn, har Norrecco indgået en samarbejdsaftale med By & Havn om håndtering af støj, så både byen og virksomheder i området kan leve side om side

Norrecco har indgået en samarbejdsaftale med By & Havn om håndtering af støj, for at vise hensyn til, at byen rykker tættere på anlægget, der blandt andet genanvender beton og andet byggeaffald.

Karsten Ludvigsen, adm. direktør i Norrecco, siger:

“Vi forventer at tung industri ikke skal ligge for evigt i Nordhavnen, men indtil videre skal vi være der sammen med de boliger der bliver bygget, og det giver jo god miljømæssig mening, at vi kan tage imod byggeaffald fra byggepladserne tæt på.”

Behandlingsanlægget har ligget i Nordhavn i omkring ti år, hvor byens boligmasse samtidigt er vokset nærmere, og Københavns Kommunes lokalplaner peger i retning af, at industrigrunde i området må vige pladsen for boliger, der kan komme til at ligge tæt på anlægget om tre år.

Derfor har Norrecco i dialog med By & Havn lavet en aftale om at Norrecco vil minimere støjen og gradvist flytte aktiviteterne til behandlingsanlægget på Prøvestenen.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.