Plantemuld 0-20 (ukrudtsfattig)

Ved etablering ag plantebede anbefaler vi Norreccos plantemuld 0-20 mm. Plantemulden indeholder kompost og er ukrudtsfattig. Den giver derfor de optimale betingelser for haveanlæg. Norrecco kan levere materialer i store kvantiteter.

Vil du vide mere om dette produkt, så kan du kontakte vores materialeafdeling, der kan forklare dig mere uddybende om kvalitet, leveringsmuligheder og andet. 

Er dit materialebehov ikke så stort, så kan du med fordel bestille hos vores søsterselskab GrusDirekte, der er specialiseret i løsninger til private og mindre anlægsprojekter.

Produktspecifikation
Vægtfylde:
1,50 ton/m3
Kornstørrelse:
0-20 mm
Afhentning:
Kontakt os
Varenummer:
15400
Typisk anvendelse:
Ved etablering af plantebede.
Produktbeskrivelse:
Mulden indeholder kompost og er ukrudtsfattig.

Om kategori 1-jord

Når jord analyseres, så bliver det efterfølgende inddelt i kategorier alt efter forureningsgraden. Kategori 1-jord, som er kategorien for vores muldjord, er uforurenet jord, dvs. jorden overholder de humantoksikologiske jordkvalitetskriterier. Der kan være skærpede krav, fx ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord. Læs mere om kategoriseringen af jord hos Miljøstyrelsen.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.