Harpet muld 0-8

Norreccos harpet muldjord 0-8 mm er produceret af frisk, afrømmet muldjord. Muldjorden sorteres på 8 mm-rystesortérværk, så lerkugler undgås. Denne kvalitet harpet muld kan du bruge til topdress og færdiggørelse af haveanlæg.

Harpet muldjord 0-8 mm er produceret af ren jord, kategori 1. Muldjorden er analyseret efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen, og overholder samtlige krav, der stilles til ren jord, kategori 1.

Vil du vide mere om dette produkt, så kan du kontakte vores materialeafdeling, der kan forklare dig mere uddybende om kvalitet, leveringsmuligheder og andet. 

Er dit materialebehov ikke så stort, så kan du med fordel bestille hos vores søsterselskab GrusDirekte, der er specialiseret i løsninger til private og mindre anlægsprojekter.

Produktspecifikation
Vægtfylde:
1,50 ton/m3
Kornstørrelse:
0-8 mm
Afhentning:
Kontakt os. Afhentes hos Norrecco Kolding.
Varenummer:
15010
Typisk anvendelse:
Bruges til topdress og færdiggørelse af haveanlæg. Harpet muldjord 0-8 er produceret af frisk afrømmet muldjord. Muldjorden sorteres på 8 mm rystesortérværk således at ”lerkugler” undgås. Harpet muldjord 0-8 er produceret af ren jord, kategori 1. Muldjorden er analyseret efter reglerne i ”jordflytningsbekendtgørelsen”, og overholder samtlige krav, der stilles til ren jord, kategori 1.

Om kategori 1-jord

Når jord analyseres, så bliver det efterfølgende inddelt i kategorier alt efter forureningsgraden. Kategori 1-jord, som er kategorien for vores muldjord, er uforurenet jord, dvs. jorden overholder de humantoksikologiske jordkvalitetskriterier. Der kan være skærpede krav, fx ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord. Læs mere om kategoriseringen af jord hos Miljøstyrelsen.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.