Harpet muld 0-20

Norreccos harpet uldjord 0-20 mm produceres af frisk, afrømmet jord. Vi sorterer jorden på 20 mm-rystesorterværk, så tilstedeværelsen af lerkugler minimeres. Harpet Muldjord kan godt indeholde småsten og ler.

Når vi leverer harpet muldjord 0-20 mm til dig, så er det produceret af ren jord, kategori 1. Jorden er analyseret efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen, og overholder samtlige krav der stilles til ren jord, kategori 1.

Vil du vide mere om dette produkt, så kan du kontakte vores materialeafdeling, der kan forklare dig mere uddybende om kvalitet, leveringsmuligheder og andet. 

Er dit materialebehov ikke så stort, så kan du med fordel bestille hos vores søsterselskab GrusDirekte, der er specialiseret i løsninger til private og mindre anlægsprojekter.

Produktspecifikation
Vægtfylde:
1,50 ton/m3
Kornstørrelse:
0-20 mm
Afhentning:
Kontakt os
Varenummer:
15000
Typisk anvendelse:
Etablering af bede og haveanlæg.

Om kategori 1-jord

Når jord analyseres, så bliver det efterfølgende inddelt i kategorier alt efter forureningsgraden. Kategori 1-jord, som er kategorien for vores muldjord, er uforurenet jord, dvs. jorden overholder de humantoksikologiske jordkvalitetskriterier. Der kan være skærpede krav, fx ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord. Læs mere om kategoriseringen af jord hos Miljøstyrelsen.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.