Milø_1

Nyt projekt skal undersøge om mineraluld kan indgå som erstatning for sand i asfalt og tegl

Hos Norrecco har vi netop modtaget et tilsagnsbrev fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) om støtte til et projekt vedr. karakterisering og oparbejdning af mineraluld med henblik på genanvendelse som råstof i asfalt og tegl.

Norrecco er hovedansøger og Teknologisk Institut skal varetage projektledelsen. Medansøgere til projektet er: Teknologisk Institut, Nordic Waste A/S, NCC Industry A/S, Strøjer Tegl A/S & Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER.

“I Norrecco er vi glade for at få tilskud fra MUDP til at gøre noget ved de udfordringer, vi står med idag, når vi håndterer mineraluld som affald, fortæller Jette Bjerre Hansen, der er udviklingschef hos Norrecco.”

Den eksisterende genanvendelseskapacitet er begrænset

Kravene til genanvendelse skal smitte af i hele den forudgående indsamling og håndtering af affaldet. Projektet tager hånd om en affaldsfraktion, der i dag ikke er robuste og tilstrækkelige genanvendelsesløsninger for. ”Det er en affaldsstrøm, som ellers skal deponeres,” fortæller Jette Bjerre Hansen og fortsætter:

“Ingen ønsker at deponere fraktionen, da materialet volumenmæssigt optager dyr deponeringskapacitet og i princippet skal deponeres på enheder for farligt affald, som der er begrænset kapacitet af i Danmark.”

Fokus på høj kvalitet

Projektet med at genanvende mineraluld vil opbygge en grundlæggende forståelse for fibrenes karakteristik og egenskaber i forhold til at kunne indgå som erstatning for sand i f.eks. asfalt og tegl. ”I den forbindelse har vi fokus på mineraluldsulds tekniske og miljømæssig karakter og at sikre en høj materialekvalitet i oparbejdningen. I samarbejde med medansøgerne afprøves og dokumenteres løsningerne i praksis hos byggevareproducenterne”, afslutter Jette Bjerre Hansen.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Jette Bjerre Hansen på jbh@norrecco.dk

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.