Afsætning_Jern og Metal

Nye regler i Affaldsbekendtgørelsen for bygge– og anlægsaffald

Siden 2013 har det været lovpligtigt for bygherre at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen. Med de nye ændringer som træder i kraft 1. januar 2021 skærpes anmeldelsespligten. Norrecco er naturligvis klar med råd og vejledning.
Anmeldelse og løbenummer skal fremover følge bygge og anlægsaffald fra:
  • Renoverings- og vedligeholdelsesprojekter af bygninger eller anlæg
  • Nedrivningsprojekter
  • Projekter hvor der er mere end 1 ton affald

Med de nye ændringer i affaldsbekendtgørelsen, stilles der nu krav om, at transportøren har pligt til at medbringe anmeldelsen, og denne skal fremvises ved ankomst til Norrecco. Det er bygherres ansvar, at der sker udlevering af seneste ajourførte anmeldelse til transportøren inden afhentning.

For Norrecco som modtageanlæg kommer de nye regler til at betyde nye arbejdsgange. Norrecco bliver ansvarlig for at melde tilbage til kommunen, hvor meget affald der er modtaget for hver af de anmeldte affaldsfraktioner, når en sag er afsluttet.

Sådan møder du Norrecco i 2021

De nye regler betyder, at vi i Norrecco fra 1. januar 2021 ændrer på processerne for modtagelse af bygge- og anlægsaffald.

Inden du kører med affaldet

Kontakt Norrecco i god tid, når du ønsker at køre bygge- og anlægsaffald ind hos os. Vi kan hjælpe dig med at afgøre, om affaldet er anmeldepligtigt, så du ved, om du skal være opmærksom på at have en anmeldelse med, inden du kører med affaldet.

Ved på forhånd at have registreret de oplysninger, vi skal bruge for at kunne modtage bygge- og anlægsaffaldet, gør vi modtagelsen af affaldet lettere for dig. Derudover tilbyder vi at fremsende køresedler for de anmeldte affaldsfraktioner, som du kan bruge ved ankomsten hos Norrecco.

Hvis bygge- og anlægsaffaldet ikke er anmeldt, når du kommer til Norrecco

Skulle du komme med anmeldepligtig bygge-og anlægsaffald, som ikke er anmeldt, vil vi hos Norrecco være behjælpelig med at få det registreret, affaldet vil således ikke blive afvist, Norrecco sikrer hermed at affaldet bliver registeret efter gældende regler.

Når du ankommer til Norrecco

Når du kommer til en af vores pladser med bygge- og anlægsaffald, skal du som hidtil melde din ankomst på vægten og samtidig gøre opmærksom på, hvilken affaldstype du kommer med. Du får altid en vejeseddel, på det indleverede affald i vejeboden. Du kan også få vejesedler tilsendt på mail eller hente dem via vores kundeportal her.

Er du i tvivl?

Du er altid velkommen til at kontakte os på 70252532 eller på info@norrecco.dk. Vi sidder klar til at svare på spørgsmål og vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.