Kim Gosvig Hansen

Ny administrations- og driftschef: Skal sikre at de decentrale miljøpladser også fremadrettet har en central placering i Norreccos organisation

Kim Gosvig Hansen er ikke ny i Norrecco, men han er ny i rollen som administrations- og driftschef. Han startede i salg, siden blev han administrationschef, og nu skal han binde driften og administrationen sammen, så Norreccos miljøpladser også fortsat kan have den centrale plads i organisationens udvikling, trods deres decentrale placeringer i organisationen.

Når Kim Gosvig Hansen er indtrådt i den samlende stilling som administrations- og driftschef, så sker det for at sikre at alle i organisationen er med i udviklingen og føler sig godt klædt på til at kunne yde den bedste service over for kunderne. Uanset hvor i landet den enkelte har sin faste arbejdsgang.

”Jeg har været ansvarlig for koordineringen med salg af vejeboderne i Øst og Vest. Nu udvides mit ansvarsområde så også til vores driftspladser i Øst, dvs. på Prøvestenen, i Nordhavn, i Lynge og i Greve,” forklarer Kim Gosvig Hansen indledende om sin nye rolle som administrations- og driftschef i Norrecco, hvor han kommer til også at arbejde tæt sammen med de 12 formænd, der er rundt om på pladserne.

”Det skal munde ud i, at vores interne kommunikation og samarbejde bliver mere smidigt og lettere, når vi håndterer de stadig større mængder af jord og affald. For det går stærkt hos os – heldigvis. Men det betyder også, at kommunikationen kan være svær at få helt ud til den enkelte medarbejder. Det sker i hvert fald ikke af sig selv. Og det skal vi sammen sikre, at vi leverer på. For derved skaber vi det bedste arbejdsmiljø på alle vores pladser og kontorer rundt om i landet,” forklarer han.

Det fælles mål skal nås med forståelse for, at vejene dertil kan være forskellige

Og netop kommunikationen har høj prioritet hos Kim Gosvig Hansen. Som han formulerer det, så er den med til at sikre, at den enkelte bliver en succes i sit job, når den er konstruktiv, hvilket er en forudsætning for, at det rart at gå på arbejde,

”Jeg går til opgaven med forståelse for, at hver formand har kompetencer og forudsætninger, der er forskellige fra de øvrige. Det betyder, at hvis jeg skal lykkes med at facilitere større sammenhængskraft, hvor de skal kunne bidrage med, at de øvrige kolleger på pladserne er klædt bedst muligt på, så kræver det, at jeg udviser respekt for den enkeltes ledelsesstil, og har blik for at der er forskellige veje mod vores fælles mål.  For i sidste ende, så er det sammen, at vi skal løse den her bundne opgave, som det er at sikre, at information og viden når hele vejen rundt i organisationen, så vi kan vokse sammen og skabe de bedste rammer at arbejde i.”

Kulturen skal følge med organisationens udvikling

Jeg har det sådan, at når folk går glade på arbejde – og også går glade hjem – så smitter det af på kunderne. Det er derfor også vigtigt ud fra et kommercielt synspunkt, at vi har alle i organisationen med i Norreccos udvikling. Fra de små ting til de store. Det er med til at skabe arbejdsglæde, at man er informeret og vidende om, hvad man bidrager til. Og det sikrer den bedst mulige rådgivning af kunderne, når de kan få kompetent hjælp, uanset hvor de møder os,” slutter Kim Gosvig Hansen. Du kan kontakte Kim Gosvig Hansen her eller connecte med ham på LinkedIn.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.