Slam- og sedimenthåndtering

Norrecco modtager spildesslam og -sedimenter. Da der er tale om fraktioner, som kræver specialbehandling og særlig tilladelser for slutdisponering, så kontakt os inden du kører dette til vores pladser.

Sandfang:

Norrecco modtager efter aftale sandfangsand, som afhængig af tekniske og miljømæssige egenskaber vil blive genanvendt i godkendte anlægsprojekter eller alternativt blive deponeret. Kontakt os for yderligere informationer om sandfang.

Havnesediment:

Norrecco modtager efter aftale havnesediment, som afhængig af tekniske og miljømæssige egenskaber vil blive genanvendt i godkendte anlægsprojekter eller alternativt blive deponeret. For korrekt håndtering, kontakt os da altid for information og rådgivning.

Boreslam

Norrecco modtager efter aftale boreslam, som afhængig af tekniske og miljømæssige egenskaber vil blive genanvendt i godkendte anlægsprojekter eller alternativt blive deponeret. For korrekt håndtering, kontakt os da altid for information og rådgivning.

Okkerslam

Norrecco modtager efter aftale okkerslam, som afhængig af tekniske og miljømæssige egenskaber vil blive genanvendt i godkendte anlægsprojekter eller alternativt blive deponeret. For korrekt håndtering, kontakt os da altid for information og rådgivning.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.