Gipsaffald (uforurenet)

Norrecco modtager uforurenet og sorteret gipsaffald til genanvendelse.

Hos Norrecco bliver gipsaffald oparbejdet til gipspulver, som afsættes til danske gipspladeproducenter. Det genanvendte gipspulver erstatter naturgips i de nye gipsplader. En ny gipsplader indeholder i dag omkring 25% genanvendt gipspulver. 

Hos Norrecco er vi med i flere projekter omkring oparbejdelse af gipsaffald. I dag er det godt 75 % af det indleverede gipsaffald, der kan bringes tilbage i byggeriet i form af nye gipsplader.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere rent gipsaffald hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Gipsaffald (uforurenet)
Må indeholde:
Gipsplader (afskær fra nye plader, fra renoveringer og nedrivninger)
Gipsplader uden fastsiddende træ- eller metallægter
Gipsplader med væv, tapet, søm, skruer mv.
Vådrumsgipsplader
Vindgipsplader
Gipsplader, der kan modstå brand
Må ikke indeholde:
Fugt og vandskadet gipsaffald
Fibergipsplader (f.eks. fermacellplader)
Sandwich-elementer
Gipsaffald med skimmelsvamp eller farveændringer
Affald som plast, træ, isolering, flamingo eller andet affald
Asbest (f.eks. gipsplader med fliseklæb)
PCB eller andre kemiske forureninger
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Hobro
Vare nr.:
19080
EAK-kode:
170802
Sorteringsvejledning:

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.