Om NORRECCO A/S

NORRECCO A/S er én af Danmarks mest moderne og miljøbevidste virksomheder indenfor behandling af jord, bygge- og anlægsaffald. Vi er kort sagt specialister!

Selskabet er grundlagt i december 2007.

NORRECCO A/S har behandlingsanlæg til modtagelse af jord, og bygge- og anlægsaffald på Prøvestenen og Nordhavnen – begge beliggende i København samt pladser i Greve, Lynge og i Helsingør.

På Fyn er vi beliggende i Odense, og i Jylland i Århus og Kolding.

Anlæggene er bygget op af spunsvægge og belagt med 20 cm fiberarmeret beton, samt sandfang og olieudskillere.

På vores anlæg modtager, behandler og afsætter vi genanvendelige fraktioner fra bygge- og anlægsprojekter samt fra kommunale ordninger, såsom genbrugspladser. Efter jorden eller affaldet er behandlet afsættes det til nyttiggørelse – eksempelvis til anlægsprojekter, genanvendelse eller forbrænding. Eventuelle restprodukter, der ikke kan nyttiggøres sendes til deponering.

NORRECCO A/S har et certificeret miljøledelsessystem, og følger derved beskrevne procedurer og driftsinstrukser vedrørende håndtering af affald på alle NORRECCO´s anlæg.

Vision & Værdier

Vi vil arbejde for en øget sortering af affaldet, og derved stigende mulighed for nyttiggørelse af nye kvalitetsprodukter, som efterfølgende kan benyttes som erstatning for de jomfruelige og naturlige ressourcer. Vi vil arbejde i øjenhøjde med vores kunder og altid have tæt dialog, derved lede samtlige parter i den rigtige retning indefor miljøbevidsthed og bæredygtighed.

Vi arbejder efter følgende værdier:

  • Arbejdsmiljø og indvirkninger på vores omgivelser er første prioritet.
  • Selvom vi arbejder med indsamling af affald holdes vores aktive materiel, lokaler m.m. altid pæne og rene.
  • Vi vil øge informationen omkring sortering af affald, og udbrede idéen om at cirkulær økonomi er vigtig, samt at ansvarlighed overfor naturen, mennesker og samfund prioriteres højt.

NORRECCO A/S ønsker at være en seriøs sparrings- og samarbejdspartner for vores kunder, og opfordrer til løsninger, som opnår størst mulig genanvendelse og begrænser fodaftrykket på de naturlige ressourcer.

Som en del af vores vision om at være en miljøbevidst virksomhed, har vi på vores nyeste pladser i Odense og Århus etableret egne interne vandbehandlingsanlæg. Dette indebærer at vi opsamler alt overfladevand fra vores affaldshåndteringsområder, og renser det til en kvalitet der er renere end regnvandet. Vandet gennemgår efterfølgende en rensning for kalk så det kan anvendes internt på pladserne til vask og vedligeholdelse af vores materiel.

Læs mere om vores miljø tiltag

Login