Jordvaskeanlæg Prøvestenen

Jordvaskeanlæg opstilles hos Norrecco på Prøvestenen

I løbet af juli måned vil virksomheden Genjord opstille et jordvaskeanlæg på Norreccos plads på Prøvestenen.

Genjord og Norrecco har indgået en aftale om et samarbejde, og sammen skal vi i løbet af de næste måneder have erfaring med at vaske sten- og sandlignende fraktioner ud af forurenet overskudsjord. Samtidig opkoncentreres forureningen i de fineste partikler, som kontrolleret kan nyttiggøres som opfyldningsmateriale. Teknologien skal afprøves på forskellige jordtyper. Det er målet at kunne udvinde materialer, som kan erstatte brugen af jomfruelige råstoffer.

Opstillingen af jordvaskeanlægget på Prøvestenen er en super god mulighed for at lære meget mere om både de tekniske og økonomiske muligheder ved jordvask i en dansk kontekst. Vi glæder os meget til samarbejdet samt kunne fremvise anlægget og resultaterne af arbejdet.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.