Afsætning_Beton_1

I Høje-Taastrup benytter man lokalt byggeaffald til nyt rådhus

I Høje-Taastrup får boligblokke nyt liv som en væsentlig bestanddel i nyt og moderne rådhus i kommunen. Sten og beton fra nedrevne boligblokke i Taastrupgård er nemlig blevet genanvendt som genbrugsbeton i fundamentet under kommunens nye rådhus. Genbrugsbetonen spiller derfor en afgørende rolle i realiseringen af kommunens strategiske arbejde for at minimere ressourceforbruget i moderne byggeri.

Når bygninger pga. stand eller af anden årsag skal rives ned, så er det værd at være bevidst om de ressourcemuligheder, bygningerne stadig kan gemme på.

Samarbejde om at bygge nyt rådhus af byggeaffald (betonaffald/beton-ressource)

I Høje-Taastrup har man haft det i tankerne, da boligblokke i Taastrupgård skulle rives ned for at gøre plads til “Fremtidens Taastrupgård”.

Her har man indgået et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, KAB (ejer af Taastrupgård, dvs. byggeaffaldet), Unicon, Pelcon, Casa og Norrecco for at sikre, at den brugte beton fra nedrivningen af Taastrupgård får nyt liv i kommunens nye, moderne rådhus, frem for at der udelukkende skal udvindes nye byggematerialer til opførelsen af rådhuset.

De seks parter, der har arbejdet sammen om at genanvende betonen fra boligblokkene i Taastrupgaard, repræsenterer alle led i værdikæden fra nedbrydning over oparbejdning og kvalitetssikring af det genanvendte betontilslag til produktion af ny genbrugsbeton til opførelse.

Et godt eksempel på en ambitiøs løsning

Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, forklarer hvorfor man ser en værdi i at gå ind i samarbejdet og engagere sig allerede inden anskaffelsen af byggematerialer,

“Høje-Taastrup har gang i flere store byggearbejder, og derfor giver det rigtig god mening for os at være ambitiøse omkring, hvordan vi kan genanvende byggematerialer. Det er rådhuset et rigtig godt eksempel på.”

Den betragtning kan administrerende direktør i Norrecco, Karsten Ludvigsen, kun støtte op om,

“Det er god og cirkulær råstofforvaltning, når råstofferne fra nedrivningen af boligblokkene i Taastrupgård genanvendes ved opførelsen af det nye rådhus. Når vi bruger materialer fra den eksisterende boligmasse, der nedrives, til genanvendelse, som vi ser her i Høje-Taastrup, så understøtter det intentionerne i Regeringens klimaplan, ligesom det er med til at minimere behovet for udvinding og transport af nye råstoffer til byggeriet.”

Karsten Ludvigsen peger på, at genanvendelse ligger højt i affaldshierarkiet. Han er derfor rigtig positiv overfor den måde, som man tidligt i projektet har indtænkt et samarbejde om at sikre materialer lokalt gennem genanvendelse.

I Høje-Taastrup arbejder de strategisk med bedre genanvendelse

Genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet er et led i et strategisk arbejde for at minimere ressourceforbruget i Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med byggeri. I kommunen har man derfor bl.a. tilsluttet sig den international partnerskabsaftale, CityLoops, som skal være med til at sikre bedre udnyttelse af jordens ressourcer.

EU-projektet CityLoops har til formål at udvikle metoder og demonstrere værktøjer, der skaber kredsløb, så byggeaffald og overskudsjord bliver til ressourcer. Det sker for at minimere behovet for at udvinde nye råstoffer, samt afkorte distancerne, som byggematerialer skal transporteres over, og derved minimere CO2-udledningen ved transport.

Samarbejdet om at genanvende ressourcerne fra Taastrupgård er derfor et meget konkret bevis på, at det strategiske arbejde for alvor manifestere sig i konkrete byggeprojekter i Høje-Taastrup.

”Jeg er utrolig stolt over, at det sammen med engagerede partnere er lykkes at gå forrest og bruge genbrugsbeton – det er den rigtige vej at gå, så vi bruger færre råstoffer og skåner vores klima og miljø,” slutter borgmester Michael Ziegler.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.