PFAS

Høringssvar: EU har fremsat forslag til begrænsning af PFAS, og en begrænsning er åbenlyst nødvendig, men det må ikke være på bekostning af den cirkulære dagsorden

Det er næppe gået nogens næse forbi, at PFAS udgør et problem. Derfor giver det også god mening at EU har fremsat et forslag til begrænsning af PFAS, men lovgiver vi uden tilstrækkelig viden, så risikerer vi, at den helt store taber på den korte bane bliver den cirkulære dagsorden, hvis EU-forslaget om begrænsning af PFAS vedtages i den nuværende form.

Den 7. februar i år offentliggjorde EU’s Kemikalieagentur et omfattende forslag til begrænsning af PFAS. Forslaget har været i høring frem til den 25. september 2023. Den udbredte anvendelse samt det store fokus, der er på PFAS gør, at rigtig mange har brugt muligheden for at indsende høringssvar. Faktisk har man sat rekorder hos EU’s kemikalieregulering, hvor de indkomne forslag samles. Norrecco er en af de parter, der har indsendt et høringssvar.

”Det er indlysende, at vi skal begrænse brugen af PFAS. Men hvis vi ikke tænker genbrug og genanvendelse ind i den lovgivning, der laves, så kan det få stor betydning for den cirkulære dagsorden,” fortæller Julie Katrine Jensen, der er seniorprojektleder hos Norrecco.

”Det er klart, at PFAS ikke ukritisk skal føres med videre i materialekredsløbene, når byggeaffald transformeres til ressourcer. Men med et forslag så restriktivt som det fremsatte, kan man frygte, at vi på et meget spinkelt vidensgrundlag vedtager regler med vidtgående konsekvenser for hele den cirkulære dagsorden,” lyder det fra Julie Katrine Jensen,

Og netop byggeaffaldet udgør en stor del af de ressourcer, som det er afgørende at vi genanvender, hvis vi som samfund skal kunne omstille os til en mere bæredygtig fremtid. I Danmark er vi godt på vej, og vi kan på sigt potentielt reducere vores affaldsmængde og ressourceforbrug med henholdsvis 40% og 30% og samtidig reducere CO2-udledningen betragteligt, hvis vi fortsætter den cirkulære udvikling vel at mærke.

”Vi har behov for at skabe mere viden om PFAS i de materialer, vi ønsker at genbruge og genanvende, så vi fx ved mere om hvor hyppigt PFAS forekommer, hvor stor en risiko der er for spredning, samt hvordan vi renser materialerne for PFAS.  Hvis vi sikrer at vi har tilstrækkelig viden, kan vi træffe beslutninger og lovgive på et oplyst grundlag, så vi kan opretholde den cirkulære dagsorden, og samtidig tage de nødvendige hensyn til folkesundheden og miljøet. Og det er hvad vi har gjort opmærksom på i vores høringssvar.

”Har vi den tilstrækkelige viden indsamlet, vil det betyde, at vi som virksomhed kan arbejde lige så fokuseret med håndtering og udsortering af PFAS, som vi i dag gør med andre miljøproblematiske stoffer, så vi sikrer at PFAS identificeres og udsorteres inden materialer genbruges og genanvendes,” slutter Julie Katrine Jensen.

Tidsplan for forslaget

Forslaget om at begrænse PFAS er indsendt til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) af Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Nederlandene. Myndighederne fra de fem lande skal nu behandle de mere end 5.600 indkomne høringssvar. Her bliver der foretaget en vurdering af nye, relevante informationer, som kan føre til en eventuel tilpasning af forslaget til begrænsning af PFAS.

Desuden vil ECHA gennemgå og diskutere forslaget. Her vil de indkomne høringssvar også indgå.

De endelige vurderinger skal ifølge tidsplanen indsendes til kommissionen i 2024, hvorefter Kommissionen skal forelægge et udkast til ændring af lovgivning. Hvis EU’s medlemsstater og Europa-Parlamentet er enige, vedtages begrænsningen af Kommissionen.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.