isover

Cirkulær produktion: Norrecco og Saint-Gobain laver returordning for glasuld

Overskydende glasuld fra renoveringer og nybyggeri ender i dag på et deponi. Det er noget, der i en årrække har været arbejdet med at finde nye løsninger på, som led i den cirkulære dagsorden. Derfor har Isover og Leca, der begge er ejet af Saint-Gobain, nu indgået en aftale med Norrecco, en af Danmarks største affaldsbehandlingsvirksomheder.

Aftalen mellem de tre virksomheder betyder, at Norrecco nu modtager og videreleverer brugt Isover glasuld til Leca. Det betyder konkret, at glasulden kan indgå som råmateriale i cirkulær produktion af nye isolerende Leca letklinker på Lecas fabrik i Favrskov ved Randers.

Med den nye ordning har Norrecco og Saint-Gobain lavet en model, så entreprenører kan returnere brugt og overskydende Isover glasuld på en af Norreccos affaldsbehandlings-station på Prøvestenen i København og i Agerskov, Sønderjylland. Norrecco sørger derefter for, at den returnerede glasuld bliver en del af Lecas produktion af nye Leca letklinker, der bruges til fx isolering af alt fra taghaver til terrændæk og til skybruds-løsninger med dræn, da de kan absorbere og afgive vand. Leca Letklinker er et fuldt cirkulært produkt, der kan bruges igen og igen.

Lignende modeller for andre affaldsstrømme

”Vi har brug for at genanvende langt mere byggeaffald, end det er tilfældet i dag. For at opnå gode og robuste genanvendelsesløsninger kræver det ofte specialdesignede modeller til hver enkelt materialetype. Nu er det lykkedes os at etablere en genanvendelsesløsning for rent glasuld. Vi håber, at det er med til at øge fokus i branchen på samarbejde omkring lignende modeller for andre typer af byggeaffald,” siger Jette Bjerre Hansen, bæredygtighedschef hos Norrecco.

Skåner jordens naturlige ressourcer

Og ifølge Mona Ammitzbøll Rasmussen, Sustainability Engineer hos Saint-Gobain Denmark, er den nye returordning for virksomhedens glasuld et vigtigt skridt på vejen til, at vi kan vænne os til mere genanvendelse og færre materialer på deponi.

”Fra det øjeblik vores glasuld forlader fabrikken, vil vi gerne understøtte, at materialet en dag vender retur og indgår i produktionen af nye isolerende materialer, i stedet for at ende på deponi. Det er et unødvendigt spild, som vi skal til livs, så snart det er muligt.” fortæller Mona Ammitzbøll Rasmussen.

Leca har mulighed for årligt at aftage omkring 1.000 tons brugt eller overskydende Isover glasuld fra det danske marked. Om end det kun udgør en mindre del af den samlede produktion, så mindskes behovet for udvinding af en tilsvarende mængde af jordens naturlige forekomster af ler, som er det primære råmateriale i Leca letklinker.

Bedre kildesortering

Isover glasuld har potentiale til langt mere genanvendelse, og dette er det første af flere tiltag, hvor samarbejde mellem interessenter i værdikæden er afgørende for øget genanvendelse.

Fundamentet for al genanvendelse er et stærkt fokus på kildesortering. Håndværkere og entreprenører kommer dermed til at spille en afgørende rolle for, at materialerne sorteres korrekt. Indenfor isolering kan en af udfordringerne ifølge Mona Ammitzbøll Rasmussen være at skelne imellem de forskellige typer mineraluld og vurdere renhedsgraden. Derfor arbejder Isover på guider, der kan hjælpe til en bedre kildesortering.

”Det er en ny virkelighed, hvor der er sund fornuft i at forlange lidt ekstra tid til affaldshåndtering og udvikle smarte løsninger til kildesortering. Men det ansvar ligger ikke kun hos håndværkerne. Vi skal også have bygherrer og myndigheder endnu mere på banen i forhold til at stille krav og sørge for tid og ressourcer i projekterne til den cirkulære økonomi, vi skal have bygget op sammen,” slutter Mona Ammitzbøll Rasmussen.

For yderligere information:

Jette Bjerre Hansen, Bæredygtighedschef, Norrecco A/S.
Tlf.: +45 2889 9504
Email: jbh@norrecco.dk 

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.