Industrielle restprodukter

Norrecco har stor erfaring i håndtering af restprodukter fra industrien, og vi har tilladelse til modtagelse og nyttiggørelse af følgende:

  • Flyveaske fra kul, flis og halm fyrede værker.
  • Bundaske fra kul, flis og halmfyrede værker.

Røgrensnings gips:

Vi modtager i Agerskov ovennævnte fraktioner fra Verdo Energy – Dong Energy – Vattenfall – Assens Fjernvarme – Hjordkær Fjernvarme – Skærbæk Fjernvarme. Ud over disse restprodukter, der primært genanvendes i Danmark, har vi aftaler om nyttiggørelse i udlandet. Vi kan altid tilbyde en løsning, også i fald jeres restprodukt ikke er nævnt i ovenstående.

Er Deres fraktion ikke nævnt, er De altid velkommen til at ringe eller sende os en mail. Vi udvider vores kompetencer hele tiden, så vi har helt sikkert en løsning til Deres affald.

Hovedkategori

Login