Fejesand

Fejesand modtages af Norrecco i Agerskov.

Norrecco i Agerskov har tilladelse til modtagelse af fejesand, der sorteres og renses for urenheder bla. dåser mv. Fejesandet bliver derefter analyseret i henhold til jordforureningsloven. Hvis fejesandet er forurenet, så bliver det lagt ud i miler til biologisk rensning. Når fejesandet er renset og kan overholde kravene til lettere forurenet jord, bliver det indbygget i anlægs projektet hos Norrecco i Uge.

Hovedkategori

Login