Træ

Samarbejde om erhvervsaffald fra Samsøs grøntsagsproduktion gør logistikken mere bæredygtig

Siden maj 2020 har Norrecco samarbejdet med Helmers Vognmandsforretning og Containertransport om håndtering af erhvervsaffald fra kartoffelproduktionen på Samsø. Løsningen kombinerer udnyttelse af restaffaldet fra produktionen af grøntsager med returtransport af ren, knust beton til brug ved anlægsprojekter på den grønne ø.

På Samsø spiller miljøet og naturhensyn en stor rolle, ikke mindst i form af grøn vindenergi og tilgangen til ressourceudnyttelse.

Det har derfor også været klart fra starten, at den løsning, som de to virksomheder, Helmers Vognmandsforretning og Containertransport og Norrecco, skulle nå frem til i forbindelse med håndtering af det erhvervsaffald, der ufravigeligt oparbejdes i forbindelse med øens populære delikatesse Samsø-kartoflen, måtte være så bæredygtig som muligt, forklarer Per Krarup, der er driftschef hos Norrecco i Aarhus.

Og det har man ved samtænkning af ressourceudnyttelse og returtransport opnået, konstaterer han, mens han ser frem mod i maj at kunne gå ind i samarbejdets andet år.

Oparbejdelse og udnyttelse af erhvervsaffald

Det restaffald, der opstår ved grøntsagsproduktionen, består primært af de fiberduge, der beskytter grøntsagerne. Helmers Vognmandsforreting og Containertransport sørger for, at fiberdugene bliver fragtet til Norreccos plads i Aarhus, hvor de bliver nyttiggjort i varme- og elproduktionen.

En anden ressource, som bliver fragtet til Norreccos plads, er rent træ, forklarer Per Krarup. I stedet for at sende dette til fx forbrænding, bliver det hos Norrecco forarbejdet, så det kan indgå i produktionen af nye spånplader til byggeriet.

Returtransport sikrer genbrugsmaterialer til øens anlægsprojekter

Samarbejdet dækker også returtransporten for vognmandsforretningens biler. Ved at udnytte returtransporten til at bringe anlægsmaterialer til anlægsarbejde på Samsø tilbage på de ellers tomme biler, opnår man en besparelse i brændstofforbrug og kan dermed minimere miljøaftrykket.

Og udover den mindre miljøbelastning ved at undgå tomme returkørsler, så er materialerne, der kommer med retur, i sig selv med til at understøtte bæredygtigheden på øen. Det er nemlig rent, knust beton, der stammer fra nedrivninger af betonkonstruktioner, men som kan genanvendes som stabiliserende bærelag i mange anlægsprojekter frem for jomfruelige naturmaterialer som stabilgrus.

Hos Norrecco ser Per Krarup frem til at kunne udvide samarbejdet til også at dække byggeaffald, som man hos Norrecco har stor erfaring med at genanvende og oparbejde.

Om Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Helmers Vognmandsforretning og Containertransport har 15 ansatte, der kører containerbiler og skraldebiler og sørger for virksomhedens egen modtageplads på Samsø. En af opgaverne, som virksomheden står for er driften af Samsø Kommunes egen indsamlingsplads.

Om Per Krarup

Driftschef hos Norrecco i Aarhus, Per Krarup, har været ansat i seks år. Han hjælper kunderne med at finde de bedste løsninger, og sørger for at driften på pladsen, der ligger ved Aarhus Havn, lever op til Norreccos høje standarder.

Per Krarup har tidligere arbejdet med udvinding af naturmaterialer i en grusgrav, og han er derfor særlig skrap til at rådgive om materialevalg og vejledning om, hvornår naturmaterialer med fordel kan erstattes med alternative løsninger som fx knust beton.

 

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.