Kompostberiget muld 0-20

Kompostberiget muldjord størrelse 0-20 mm kan du anvende ved etablering af græsplæner, bede. Mulden er særligt velegnge, når du ønsker en mere luftig jord. Vores kompostberigede muldjord er produceret af dokumenteret ren jord, klasse 1, Muldjorden er analyseret, og overholder samtlige krav, der stilles til ren jord, klasse 1. Materialet bliver jævnligt kontrolleret på eksternt laboratorium.

Vil du vide mere om dette produkt, så kan du kontakte vores materialeafdeling, der kan forklare dig mere uddybende om kvalitet, leveringsmuligheder og andet. 

Er dit materialebehov ikke så stort, så kan du med fordel bestille hos vores søsterselskab GrusDirekte, der er specialiseret i løsninger til private og mindre anlægsprojekter.

Produktspecifikation
Vægtfylde:
1,45 ton/m3
Kornstørrelse:
0-20 mm
Afhentning:
Kontakt os
Varenummer:
15200
Typisk anvendelse:
Anvendes til etablering af græsplæner, bede samt hvor der ønskes en mere luftig jord.
Miljø:
Kompostmuld beriget muldjord 0-20 er produceret af dokumenteret ren jord, klasse 1, Muldjorden er analyseret, og overholder samtlige krav, der stilles til ren jord, klasse 1. Materialet bliver jævnligt kontrolleret på eksternt laboratorium.

Om kategori 1-jord

Når jord analyseres, så bliver det efterfølgende inddelt i kategorier alt efter forureningsgraden. Kategori 1-jord, som er kategorien for vores muldjord, er uforurenet jord, dvs. jorden overholder de humantoksikologiske jordkvalitetskriterier. Der kan være skærpede krav, fx ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord. Læs mere om kategoriseringen af jord hos Miljøstyrelsen.