Persondatapolitik for kandidater til stillinger

I Reconor koncernen (Norrecco A/S – cvr 30518438 er et datterselskab i Reconor koncernen) tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Denne del af vores persondatapolitik er målrettet de kandidater, hvis personlige oplysninger, vi behandler i forbindelse med overvejelser om indgåelse af et ansættelsesforhold. Denne persondatapolitik supplerer derfor vores generelle privatlivspolitik, som du kan læse her.

Du kan også kontakte Reconor koncernen vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til persondata@reconor.dk.

Typer af personoplysninger og hvor vi får dem fra

I forbindelse med overvejelser om ansættelse af medarbejdere, vil vores primære kilde til oplysninger om dig i første omgang være de personoplysninger, som du selv har sendt til os, som du har offentliggjort på LinkedIn, eller de anbefalinger, som andre har skrevet om dig på LinkedIn. Vi kan også modtage navneforslag fra vores medarbejdere. Når vi indsamler personoplysninger fra andre end dig, vil det være til brug for at afdække dine faglige kompetencer, arbejdserfaring og lignende almindelige personoplysninger til brug for vurdering af din egnethed til jobbet.

Hvis vi udvælger dig til det videre ansættelsesforløb, vil vi i første omgang kun indhente yderligere personoplysninger direkte fra dig via telefon og evt. et interview. Det drejer sig eksempelvis om dine lønforventninger, din faglighed, dine kompetencer og lignede arbejdsfaglige spørgsmål.

Skulle det blive nødvendigt at indhente personoplysninger om dig fra andre, eksempelvis referencer, vil det typisk ske sidst i processen. Vi vil alene kontakte referencer på baggrund af et samtykke fra dig, hvor vi også sikrer os, hvem du ønsker vi kontakter. Vi vil fra referencer kun indhente de relevante og nødvendige almindelige personoplysninger om dig til brug for vurderingen af dig som kandidat til den pågældende stilling.

Vi vil ikke indsamle følsomme personoplysninger, og vi vil ikke vil indsamle personnummer, førend det er nødvendigt i forbindelse med etablering af ansættelsesforholdet. Vi vil som udgangspunkt ikke indsamle oplysninger om lovovertrædelser eller straffedomme. I visse sammenhænge er vi dog nødsaget til indhente en straffeattest. Du vil i så fald blive konkret orienteret, da det sker på baggrund af et samtykke.

Formål og behandlingshjemmel

Vi behandler kun personoplysninger om dig til brug for vurdering af dig som mulig kandidat til en stilling.

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er de oplysninger, som er nødvendige med henblik på at indgå en ansættelseskontrakt. Vores retlige grundlag er derfor dels Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, men kan også være en legitim interesseafvejning, jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Afvejningen består i så fald i vores ønske om at finde en egnet kandidat til jobbet, og kun behandle personoplysninger om dig, som er offentliggjort af dig selv, eksempelvis via din profil på LinkedIn.

Sletning

Vi beholder dine personoplysninger så længe, som du indgår i et muligt ansættelsesforløb. Et forløb afsluttes senest seks måneder efter, at endelig beslutning om ansættelse af kandidaten er truffet.

Personoplysninger om dig vil derfor blive slettet senest 6 måneder efter endelig beslutning om kandidat er truffet, medmindre vi konkret aftaler, at vi beholder dine personoplysninger i længere tid. Så vil du få besked herom i det samtykke til fortsat opbevaring, som vi vil indhente.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.