Jord til rensning

Forurenet jord som ikke opfylder kravene til umiddelbar slutdisponering, skal behandles hvilket kan ske på flere måder, alt efter forureningssammensætningen.

Hvis der er tale om jord forurenet med lette olieforbindelser, er den mest almindelige behandlingsform er biologisk rensning. Her er det jordens egne mikroorganismer, der nedbryder forureningen. Processen hjælpes på vej ved vending af jorden og efter behov kan der tilsættes forskellige additiver til optimering af processen.

Jord forurenede med tunge olieforbindelser og/eller PAH-er kan kræve behandling med termisk processer, hvilket sker hos vore samarbejdspartnere i udlandet.

Jord forurenet med høje indhold af metaller vil kunne renses ved hjælp af vaskeprocesser, alternativt kan/må der ske direkte deponering i specialdepoter for farligt affald. Begge muligheder findes hos vore samarbejdspartnere i udlandet.

Ved rensning af forurenet jord anbefaler vi altid, at du tager kontakt til en af vores affaldsspecialister, så du er sikker på at have modtaget vejledning, der sikrer at du er klar til korrekt håndtering af jorden forud for, at den kommer os i hænde.

Affaldsguide
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Uge

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.