Dokumenteret ren jord

Hos Norrecco kan du komme af med alle typer af overskudsjord. Har du noget dokumenteret ren jord, så kan du herunder finde tre kategorier, som vi inddeler jorden i. Det sker i forhold til, hvad jorden efterfølgende kan bruges til.

De tre kategorier er 1) dokumenteret ren jord, uden brokker, men evt. med natursten, 2) dokumenteret ren jord uden brokker, som ikke er indbygningsegnet, dvs. ikke stabelbar, og 3) dokumenteret ren jord med brokker af beton, mursten og tegl, ikke affald og andre fremmedlegemer.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere dokumenteret ren jord hos Norrecco.

Varenavn: Dokumenteret ren jord
Landsdel:
Sjælland
Beskrivelse:
Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer (affald).
Kan eventuelt indeholde natursten.
Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller).
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Uge
Vare nr.:
21000
EAK-kode:
170504
Varenavn: Dokumenteret ren jord, ikke indbygningsegnet
Landsdel:
Sjælland
Beskrivelse:
Dokumenteret ren jord, uden indhold af brokker eller andre fremmedlegemer (affald), som ikke er indbygningsegnet (ikke stabelbart)
Kan eventuelt indeholde af natursten.
Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller).
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Greve
Vare nr.:
21020
EAK-kode:
170504
Varenavn: Dokumenteret ren jord med brokker
Landsdel:
Sjælland
Beskrivelse:
Dokumenteret ren jord, med indhold af brokker men uden andre fremmedlegemer (affald), Ved brokker forstås beton og tegl/mursten. Eventuel indhold af affald, afregnes særskilt. Kan eventuelt indeholde natursten. Jorden er dokumenteret med kemiske analyser (standardpakken: olie, PAH og 6 metaller).
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Greve
Vare nr.:
21040
EAK-kode:
170504

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.