Byjord

Vi modtager både analyseret og ikke-analyseret byjord hos Norrecco. De nærmere specifikationer for de to kategorier finder du i tabellerne nedenfor.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere byjord hos Norrecco.

Varenavn: Byjord (kan indeholde brokker)
Landsdel:
Sjælland
Jylland
Beskrivelse:
Ikke analyseret jord fra områdeklassificerede arealer eller diffus forurenet jord. Kan indeholde brokker i form af beton og tegl/mursten. NORRECCO A/S udtager analyser af jorden, og bortskaffer efterfølgende jorden til godkendte modtageanlæg.

• Der beregnes analysetillæg ved leverance af mindre end 30 ton/uge.
• Eventuelt tillæg for klasse 2-3 forurening afregnes til fast pris pr. tons.
• Eventuelt tillæg for klasse 4 forurening afregnes i forhold til analyseresultater.
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Uge
Vare nr.:
22000 (Byjord)
20020 (Byjord våd)
EAK-kode:
170504
Varenavn: Byjord, ikke analyseret (fast pris)
Landsdel:
Sjælland
Beskrivelse:
Jord fra områdeklassificerede, men ikke kortlagte arealer til analysering.
Kan indeholde brokker i form af beton og tegl/mursten.
Jorden forventes uden mistanke om forurening, samt uden synlige tegn og lugt.
Der beregnes ikke analysetillæg efterfølgende. NORRECCO forbeholder sig ret til afvise jord fra visse anlægsarbejder i denne kategori.
Modtages:
Prøvestenen
Nordhavnen
Greve
Vare nr.:
22100 (Byjord, ikke analyseret)
22120 (Byjord, våd, ikke analyseret)
EAK-kode:
170504

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.