Tung fraktion til sortering

Tung fraktion til sortering dækker bl.a. over sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas, glaserede tegl, letbeton, lecabeton, puds med strå, indskudsler, koksvægge og slaggebeton.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere denne fraktion hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Tung fraktion til sortering
Beskrivelse:
Sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas
Tegl, letbeton, lecabeton
Puds med strå, indskudsler
Koksvægge / slaggebeton
Må ikke indeholde:
Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding.
PCB
Asbest
Isoleringsmaterialer
Olierester
Kemikalier og maling
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19120
EAK-kode:
170904