Rent haveaffald

Hos Norrecco kan vi modtage rent have og parkaffald. For at fraktionen kan udnyttes optimalt er det vigtigt, at der ikke blandes større mængder  jord og sten i.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere rent haveaffald hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Rent haveaffald
Beskrivelse:
Have- og parkaffald
Græs
Grene
Buske
Andet løvfald på op til 20 cm. i diameter
Må ikke indeholde:
Stød og rødder
Papir
Pap
Plast
Andet brændbart materiale
Andre ikke kompostbare materialer
Større mængder jord og sten mv.
Modtages:
Prøvestenen K-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
20100
EAK-kode:
200201
Info: