Rent bygningsglas

Hos Norrecco modtager vi rent bygningsglas, der er vinduesglas uden rammer.
Andet glas skal sorteres i andre fraktioner.

Affaldsguide
Varenavn:
Rent bygningsglas
Beskrivelse:
Vindueglas uden træ- og metal rammer
Termoruder uden træ- og metal rammer
Må ikke indeholde:
Autoruder
Glas og flasker
Trådglas
Lyskilder
Modtages:
Prøvestenen K-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19060
EAK-kode:
170202

Når glas genanvendes, så har det en miljømæssig gevinst, bl.a. minimeres CO2-udledningen ved ikke at skulle udvinde jomfruelige materialer, som igen også er en gevinst, da det så holder ressourceforbruget i byggeriet nede.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere rent bygningsglas hos Norrecco.