Rene tegl og mursten

Når du afleverer rene tegl, så skal det være teglsten, der ikke er glaserede. Til gengæld må der gerne være pudsrester på rene mursten, der også hører til i denne fraktion.

Hos Norrecco har vi som målsætning at udsortere tegl og mursten til genbrug, og ellers sikre genanvendelse som strukturmateriale i taghavemuld, som er et specialprodukt vi selv har udviklet hos Norrecco. Endelig vil opsorteret knust tegl blive genanvendt som erstatning for sand eller grusmaterialer i anlægsprojekter.

Skriv til os eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere om aflevering af rene tegl og mursten hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Rene tegl (tagsten/mursten)
Beskrivelse:
Rene uglaserede teglsten og mursten med eventuelle pudsrester
Må ikke indeholde:
Glaseret tegl
Beton
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
18200
EAK-kode:
170103