Mineraluld og stenuld

Norrecco modtager mineraluldsisolering med henblik på genanvendelse hos Leca i deres produktion af Lecaprodukter. Der kan både modtages stenuld og glasuld, men der eksisterer en kapacitetsbegrænsning hos Leca, hvorfor overskydende mængder vil indgå i testprojekt, hvor materialet anvendes som erstatning for sand i produktion af tegl og asfalt eller alternativt blive deponeret.

Før genanvendelse vil isoleringsmaterialerne blive nedknust til en finfraktion svarende til sand, og urenheder vil blive frasorteret. Før levering til Leca vil der ske kvalitetstest på materialet.

Affaldsguide
Modtages:
Prøvestenen K-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov