Gipsaffald/Gips recycling

Norrecco modtager ren gipspladeaffald til genanvendelse. Genanvendelsen sker hos de to danske gipspladeproducenter Gyproc i Kalundborg og Knauf i Hobro, hvor Norrecco har sikret sig afsætningsaftaler med tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen i markedet.

Forud for genanvendelse vil der ske en nedknusning og frasortering af papir og fremmedemner, og det fremkomne gipspulver vil blive kvalitetstestet i henhold til modtagekravene hos henholdsvis Gyproc og Knauf.

Norrecco modtager også forurenet gipsaffald med henblik på genanvendelse, hvor der foretages en nænsom fraseparering af papirfraktionen, som vil indeholde de forurenede stoffer. Mængden af frembragt gipspulver vil således være mindre end ved håndtering af rent gipspladeaffald, men gipspulveret til genanvendelse skal overholde de samme modtagekrav.

Sortering af gipsaffald til genanvendelse
Norrecco kan modtage:
• Gipsplader (afskær fra nye plader, fra renoveringer og nedrivninger)
• Gipsplader med væv, tapet, søm, skruer mv
• Vådrumsgipsplader
• Gulvgipsplader
• Vindgipsplader
• Brandgipsplader
Norrecco kan ikke modtage:
• Fugt og vandskadet gipsaffald
• Fibergipsplader (f.eks. fermacell plader)
• Sandwich-elementer
• Gipsaffald med skimmelsvamp eller farveændringer
Gipsaffaldet må ikke indholde:
• Asbest (f.eks. gipsplader med fliseklæb)
• PCB eller andre kemiske forureninger
Gipsaffaldet må ikke være blandet med:
• Plast
• Træ
• Isolering
• Flamingo
• Andet affald