Eternitplader (uden asbest)

Vi kan modtage dine eternitplader uden asbest. For at kunne erklære eternit for asbest skal der ved modtagelse foreligge en erklæring fra entreprenøren eller producenten, om at de ikke er asbestholdige. Er der tvivl, så skal der foretages analyse af materialet.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere, hvis du ønsker at indlevere eternitplader uden asbest hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Eternitplader uden asbest
Beskrivelse:
Eternitplader uden asbest, ved tvivlstilfælde udtages analyser af materialet for at dokumentere, hvorvidt pladerne er asbestfri.
Må ikke indeholde:
Asbest
Modtages:
Prøvestenen H-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19150
EAK-kode:
170904
Info:
For at kunne erklære affaldet som “rene eternitplader” skal der foreligge en erklæring fra entreprenøren, eller fra producenten.