Brændbart bygningsaffald

Norrecco tager imod brændbart bygningsaffald, som ikke direkte kan afleveres til energinyttiggørelse på et forbrændingsanlæg. Fraktionen dækker blandt andet over bygningstræ fra nedrivning eller renovering, ikke genanvendeligt pap, plast og papir, træpaller og urent haveaffald.

Kontakt os online eller ring til en af vores affaldsspecialister for at høre mere om aflevering af asfalt hos Norrecco.

Affaldsguide
Varenavn:
Brændbart bygningsaffald
Beskrivelse:
Bygningstræ fra nedrivning eller renovering
Ikke genanvendeligt pap, plast og papir
Træpaller
Urent haveaffald
Må ikke indeholde:
Forurenet og farligt affald
Dagrenovationslignende affald
Olierester, kemikalieaffald og maling
Imprægneret træ
PVC
Gips
Isolering
Modtages:
Prøvestenen K-vej
Nordhavnen
Lynge
Greve
Odense
Aarhus
Kolding
Agerskov
Vare nr.:
19020
EAK-kode:
170904